Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 1/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA nr 1/2020

z dnia 20 stycznia 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie podziału środków na poszczególne zadania w ramach dotacji FRKF

Na podstawie § 20 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

W nawiązaniu do Decyzji nr 43 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”, Zarząd PZG podjął uchwałę o przeznaczeniu całości przyznanej kwoty dofinansowania z FRKF w wysokości 350 000 zł na realizację szkolenia centralnego.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny