Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 33/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

UCHWAŁA NR 33/2020

z dnia 27 lipca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia konkursu „Golfowa różowa rękawiczka”

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza zasady konkursu organizowanego przez Komisję Golfa Kobiecego PZG pn. Golfowa Różowa Rękawiczka.

§ 2.

Uchwała podjęta drogą elektroniczną. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny