Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 38/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 28 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 38/2020

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Na wniosek trenera kadry narodowej Alvina Brasseaux Zarząd PZG zatwierdził skład Polski na następujące imprezy mistrzowskie:

 European Young Masters

  1. Maja Ambroziak  (Mazury GCC);
  2. Patrik Fassero Gamba  (Binowo Park GC);
  3. Maciej Janusiewicz  (Śląski KG);
  4. Bernice van Zupthen Lipińska (KG Lisia Polana).

Mistrzostwa Europy Mężczyzn

  1. Philipp Pakosch (Sobienie Królewskie G&CC)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny