Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 5/2020 z dnia 2 marca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 2 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR 5/2020

z dnia 2 marca 2020 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu honorowego PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronat honorowy PZG następującym inicjatywom: 

  1. Kram Junior Open 2020
  2. Alior Bank PGA Polska Tour
  3. Przesiep Open by Mitukiewicz.pl
  4. Floating Garden Szczecin Open
  5. Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii i Miłośników Zwierząt
  6. Mistrzostwa Polski Golfowo-Brydżowe
  7. World Amateur Golfers Championship
  8. XX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie
  9. Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny