Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 18/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubów golfowych

UCHWAŁA NR 18/2021
z dnia 12 marca 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubów golfowych

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG przyjmuje w poczet członków PZG następujące kluby golfowe:
1) 4Golfers: TOWARZYSTWO SPORTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, REGON: 363276838, NIP: 6423193009
2) 1-Szy Łódzki Klub Golfowy: WWW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, REGON: 100307882, NIP: 7251939244

§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny