Radosław Frańczak prezesem Polskiego Związku Golfa

Radosław Frańczak został nowym prezesem Polskiego Związku Golfa. Podczas walnego zgromadzenia delegatów, które odbyło się w poniedziałek w Warszawie, pokonał drugiego kandydata – Tomasza Wojaka. W skład zarządu weszli: Janusz Sikora, Katarzyna Terej, Elżbieta Wolschendorf-Łazowska oraz Paweł Wyrzykowski.