Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 10/2022 z dnia 7 grudnia 2022 Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego

UCHWAŁA NR 10/2022
z dnia 7 grudnia 2022
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PZG klub golfowy Golf Malinka Zgierz.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny