Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 11/2022 z dnia 7 grudnia 2022 Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

UCHWAŁA NR 11/2022
z dnia 7 grudnia 2022
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Zarząd PZG przyznał patronat następującym inicjatywom:
1) PZG Przesiep Open by Mitukiewicz.pl
2) 5 Stars Junior Cup oraz US Kids Poland
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny