Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 20/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie udziału w turniejach PZG zawodników z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś

UCHWAŁA NR 20/2022
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie udziału w turniejach PZG zawodników z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję, że zawodnicy zrzeszeni w klubach członkowskich Rosyjskiej Federacji Golfa oraz Białoruskiej Federacji Golfa nie zostaną dopuszczeni do rywalizacji w turniejach PZG
w sezonie 2022 ze względu na agresję Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Białoruś na Ukrainę oraz decyzją MKOL o niedopuszczaniu reprezentantów tych krajów do rywalizacji sportowej organizowanej w ramach ruchu olimpijskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny