Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 9/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia kryteriów kwalifikacji oraz zasad dofinansowania udziału reprezentantów Polski 25+ w ME

UCHWAŁA NR 9/2022
z dnia 7 lutego 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia kryteriów kwalifikacji oraz zasad dofinansowania udziału reprezentantów Polski 25+ w ME
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia kryteriów kwalifikacji oraz zasad dofinansowania udziału reprezentantów Polski 25+ w ME., zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 z dnia 7 lutego 2022 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny