Reguły gry w golfa

1.2 Standardy zachowania gracza

a. Zachowania oczekiwane od wszystkich graczy

Oczekuje się od wszystkich graczy, aby grali zgodnie z duchem gry w następujący sposób:

  • Uczciwe postępowali – na przykład, grając zgodnie z regułami, uwzględniając wszystkie kary i będąc uczciwym we wszystkich aspektach gry.
  • Zwracali uwagę na innych graczy – na przykład, grając w szybkim tempie, dbając o bezpieczeństwo innych i nie przeszkadzając innym w grze.
  • Dbali o stan pola – na przykład, naprawiając divoty, grabiąc bunkry, naprawiając ślady po piłkach, i nie powodując niepotrzebnych uszkodzeń na polu.

Nie ma żadnej kary w regułach za inne postępowanie niż przedstawiono powyżej, z wyjątkiem sytuacji, gdy Komitet stwierdzi, że gracz popełnił poważne naruszenie i zdyskwalifikuje go za działania niezgodne z duchem gry. 

Kary inne niż dyskwalifikacja mogą zostać nałożone na gracza za niewłaściwe zachowanie tylko wtedy, gdy zostały one wprowadzone do Kodeksu postępowania zgodnie z regułą 1.2b.

b. Kodeks postępowania

Komitet może ustanowić w kodeksie postępowania własne standardy zachowania gracza a następnie wprowadzić je regułą lokalną.

  • Kodeks może zawierać kary za naruszenie tych standardów, takie jak uderzenie karne lub kara główna.
  • Komitet może również zdyskwalifikować gracza za poważne przewinienie związane z niezastosowaniem się do standardów zawartych w kodeksie.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5H (objaśnienie standardów zachowania gracza, które mogą być zastosowane).