Reguły gry w golfa

1.3 Granie zgodnie z regułami

a. Pojęcie „Reguły”; Regulamin zawodów 

Pojęcie „Reguły” oznacza:

 • Reguły 1-24 i definicje zawarte w Regułach gry w golfa, i
 • Wszystkie „Reguły lokalne”, które Komitet wprowadził w odniesieniu do rozgrywek lub pola. 

Gracze są również odpowiedzialni za przestrzeganie „Regulaminu zawodów” przyjętego przez Komitet (na przykład wymagania rejestracyjne, format i data rozgrywek, liczba rund oraz liczba i kolejność dołków rozgrywanych podczas rundy). 

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5C i rozdział 8 (Reguły lokalne i komplet autoryzowanego modelu reguł lokalnych); Rozdział 5A (Regulamin zawodów). 

b. Stosowanie reguł 

(1) Odpowiedzialność gracza za stosowanie regułSami gracze odpowiadają za zastosowanie reguł:

 • Gracze powinni wiedzieć, kiedy złamią regułę i uczciwie zastosować wynikającą z tego karę.
  • Jeżeli gracz wie, że naruszył regułę, która nakłada karę i świadomie nie zastosuje tej kary to podlega dyskwalifikacji.
  • Jeżeli dwóch lub więcej graczy celowo uzgodni ignorowanie jakiejkolwiek reguły lub kary, o której wiedzieli i jeden z graczy rozpoczął rundę, to będą zdyskwalifikowani (nawet, gdy nie podjęli jeszcze działań w związku z tym uzgodnieniem).
 •  Gdy występuje konieczność podjęcia decyzji w kwestii faktów, gracz jest odpowiedzialny za uwzględnienie nie tylko swojej wiedzy o faktach, ale także wszystkich innych informacji, które są dostępne.
 • Gracz może zasięgnąć pomocy w sprawie reguł od sędziego lub Komitetu, lecz gdy pomoc nie jest dostępna w rozsądnym czasie, gracz musi grać a konsultacje z sędzią lub Komitetem przeprowadzić wtedy, gdy będzie to możliwe (reguła 20.1). 

(2) Akceptowanie „racjonalnej oceny” gracza w określaniu lokalizacji podczas stosowania reguł.

 • Wiele reguł wymaga, aby gracz określił miejsce, punkt, linię, obszar lub inną lokalizację zgodnie z regułami, na przykład:
  • Oszacowanie przybliżonego miejsca, w którym piłka ostatni raz przekroczyła granicę obszaru kary,
  • Oszacowanie lub zmierzenie miejsca dropowania lub położenia piłki podczas korzystania z uwolnienia, lub
  • Odkładanie piłki na jej oryginalne miejsce (bez względu na to, czy miejsce jest znane czy oszacowane). 
 • Takie określenia dotyczące lokalizacji muszą być wykonane szybko i starannie, ale często mogą być nieprecyzyjne.
 • O ile gracz postępuje w rozsądny, spodziewany w danych okolicznościach sposób, aby wykonać dokładne określenie lokalizacji, to taka rozsądna ocena gracza będzie zaakceptowana nawet jeżeli po wykonaniu uderzenia, okaże się, po obejrzeniu materiału wideo lub uzyskaniu innych informacji, że jego określenie lokalizacji było błędne.
 • Jeżeli gracz uświadomi sobie przed wykonaniem uderzenia, że określenie lokalizacji było błędne, to musi je poprawić. (reguła 14.5).

 c. Kary

(1) Działania powodujące kary. Kara jest stosowana, gdy naruszenie reguły wynika z działania gracza lub jego caddie (reguła 10.3c). 

Karę stosuje się również, gdy:

 • Inna osoba podejmie działanie, które spowodowałoby naruszenie reguły, gdyby było wykonane przez gracza lub caddiego a ta osoba robi to na prośbę gracza lub działa za jego zgodą, lub
 • Gracz widzi inną osobę, która ma zamiar podjąć działanie dotyczące piłki lub sprzętu gracza, o którym on wie, że spowodowałoby naruszenie reguły, gdyby było wykonane przez gracza lub caddiego i nie podejmie uzasadnionych kroków, aby sprzeciwić się lub zatrzymać to działanie.

(2) Poziomy kar. Kary mają na celu zlikwidowanie wszelkiej potencjalnej przewagi gracza. Występują trzy główne poziomy kar:

 • Kara jednego uderzenia. Tę karę stosuje się w match play i w stroke play zgodnie z niektórymi regułami, gdy albo (a) potencjalna korzyść za naruszenie jest niewielka albo (b) gracz otrzymuje karę uwolnienia, gdy gra piłkę z innego miejsca niż jej oryginalne położenie.
 • Kara główna (strata dołka w match play, kara dwóch uderzeń w stroke play). Tę karę stosuje się za naruszenie większości reguł, gdy potencjalna przewaga jest zdecydowanie większa niż wtedy, gdy występuje kara jednego uderzenia.
 • Dyskwalifikacja. Zarówno w match play jaki w stroke play, gracz może być zdyskwalifikowany w rozgrywkach za niektóre działania lub naruszenie reguł wiążące się z niewłaściwym postępowaniem (reguła 1.2) lub gdy potencjalna przewaga jest zbyt duża, aby można było uznać wynik gracza za ważny.

(3) Nie ma uznaniowej zmiany kar. Kary muszą być zastosowane tylko tak, jak przewidziano w regułach:

 • Ani gracz, ani Komitet nie mają prawa, aby stosować kary w inny sposób, i
 • Nieprawidłowe zastosowanie kary lub zaniechanie zastosowania kary można pozostawić bez zmiany tylko wtedy, gdy jest za późno na naprawienie naruszenia (reguły 20.1b(2) - (4), 20.2d i 20.2e).

 W match play, gracz i przeciwnik mogą uzgodnić rozstrzygnięcie problemu z regułą o ile rozmyślnie nie zastosują reguły w niewłaściwy sposób (reguła 20.1b(1)).

(4) Stosowanie kar za wielokrotne naruszenie reguł. Jeżeli gracz łamie wiele reguł lub tę samą regułę wiele razy przed interwencją (taką jak wykonanie uderzenia lub uświadomienie sobie naruszenia), to kara, jaką należy zastosować zależy od sytuacji:

 • Gdy naruszenie jest wynikiem niepowiązanych działań. Gracz otrzymuje oddzielną karę za każde naruszenie.
 • Gdy naruszenie wynika z pojedynczego działania lub działań powiązanych. Gracz otrzymuje tylko jedną karę; ale jeżeli działanie lub działania naruszyły wiele reguł powodujących różne kary, to stosuje się karę najwyższego poziomu. Na przykład:
  • Wielokrotne naruszenie procedury. Jeżeli pojedyncze działanie gracza lub działania powiązane łamią w procedurze więcej niż jedno wymaganie zaznaczania, podnoszenia, czyszczenia, dropowania, odkładania lub kładzenia piłki, gdy karą jest jedno uderzenie, na przykład podniesienie piłki bez zaznaczenia miejsca i wyczyszczenie podniesionej piłki, gdy reguły na to nie zezwalają, gracz otrzymuje karę całkowitą jednego uderzenia.
  • Granie niewłaściwie zastąpioną piłką z niewłaściwego miejsca. W stroke play, gdy gracz gra zastąpioną piłką, gdy nie jest to dozwolone regułą 6.3b i gra tę piłkę z niewłaściwego miejsca, łamiąc regułę 14.7a, gracz otrzymuje karę całkowitą dwóch uderzeń.
  • Połączenie proceduralne i naruszenie zastąpienia piłki lub grania z niewłaściwego miejsca: W stroke play, gdy pojedyncze działanie gracza lub powiązane z nim działania łamią jedno lub więcej wymagań w procedurze, gdzie karą jest jedno uderzenie a także łamią jedną lub obie reguły dotyczące grania niewłaściwie zastąpioną piłką z niewłaściwego miejsca, gracz otrzymuje karę całkowitą dwóch uderzeń.

 Jednakże wszystkie uderzenia karne, które gracz otrzymuje za wzięcie uwolnienia z karą (takie jak kara jednego uderzenia z reguł 17.1, 18.1 i 19.2) są zawsze dodawane do innych kar.