Reguły gry w golfa

10.1 Wykonywanie uderzenia

Cel: Reguła 10.1 omawia, jak wykonać uderzenie i przedstawia zabronione działania podczas wykonywania uderzenia. Uderzenie jest wykonane w prawidłowy sposób, gdy piłkę uderza się główką kija. Podstawowym wymogiem jest kierowanie i kontrolowanie ruchu całego kija przez swobodny zamach bez podpierania. 

a. Poprawne uderzanie piłki

Podczas wykonywania uderzenia:

  • Gracz musi poprawnie uderzyć piłkę główką kija w czasie chwilowego kontaktu z piłką i piłka nie może być popychana, podbierana ani ciągniona.
  • Jeżeli podczas wykonywania uderzenia, kij gracza przypadkowo uderzy w piłkę więcej niż jeden raz, zaliczane jest tylko jedno uderzenie i nie ma kary.

b. Trwałe oparcie kija

Podczas wykonywania uderzenia, gracz nie może trwale oprzeć kija, zarówno

  • Bezpośrednio, gdy gracz celowo opiera kij lub rękę trzymającą grip o dowolną część ciała (z wyjątkiem sytuacji, gdy gracz może trzymać kij lub rękę trzymającą grip na ręce lub przedramieniu), lub 
  • Pośrednio, używając trwałego punktu oparcia, który występuje wtedy, gdy gracz celowo trzyma przedramię oparte o dowolną część swojego ciała w celu unieruchomienia uchwytu gripu, aby otrzymać stabilny punkt, wokół którego druga ręka wykona zamach kijem.

Jeżeli kij gracza, ręka trzymająca grip lub przedramię lekko dotyka ciała lub ubrania podczas uderzenia bez trzymania przy ciele, nie ma naruszenia tej reguły.

Dla celów tej reguły, „przedramię” oznacza część ramienia poniżej stawu łokciowego i obejmuje nadgarstek.

10.1

c. Wykonywanie uderzenia stojąc nad lub na linii gry

Gracz nie może wykonać uderzenia w pozycji, gdy celowo ustawi stopy nad linią gry lub gdy jej dotyka jak również ustawi się nad lub na przedłużeniu tej linii poza piłkę.

Dla celów tylko tej reguły, linia gry nie obejmuje rozsądnej odległości po obu jej stronach.

Wyjątek – Nie ma kary, gdy ustawienie się jest przypadkowe lub w celu uniknięcia stanięcia na linii innego gracza.

d. Zagranie piłki w ruchu

Gracz nie może uderzyć piłki w ruchu:

  • Piłka w grze jest „w ruchu”, gdy nie leży w miejscu.
  • Jeżeli piłka w spoczynku drga (czasami określa się to jako oscylowanie), ale pozostaje w miejscu lub wraca na miejsce, to traktuje się ją jako piłkę pozostającą w spoczynku a nie piłkę w ruchu.

Jednakże występują trzy wyjątki, kiedy nie ma kary:

Wyjątek 1 – Piłka rozpoczęła ruch zaraz po rozpoczęciu przez gracza backswingu do uderzenia: W tej sytuacji wykonanie uderzenia w poruszającą się piłkę omawia reguła 9.1b, a nie niniejsza reguła.

Wyjątek 2 – Piłka spadająca z kołeczka tee: Wykonanie uderzenia w piłkę spadającą z kołeczka tee omawia reguła 6.2b(5), a nie niniejsza reguła.

Wyjątek 3 – Piłka poruszająca się w wodzie: Kiedy piłka porusza się w tymczasowej wodzie lub w wodzie w obszarze kary:

  • Gracz może wykonać uderzenie piłką w ruchu bez kary, lub
  • Gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1 lub 17, i może podnieść piłkę w ruchu.

W żadnym przypadku, gracz nie może nadmiernie opóźniać gry (reguła 5.6a), aby wiatr lub nurt wody przemieściły piłkę w lepsze miejsce.

Kara za naruszenie reguły 10.1: kara główna.

W stroke play, uderzenie wykonane z naruszeniem tej reguły jest ważne a gracz otrzymuje karę dwóch uderzeń.