Reguły gry w golfa

10.2 Porada i inna pomoc

Cel: Podstawowym celem gracza jest decydowanie o strategii i taktyce gry. Zatem istnieją granice udzielania porad i innej pomocy graczowi podczas rundy. 

a. Porada 

Podczas rundy, gracz nie może:

  • Udzielać porad komuś, kto uczestniczy w zawodach na polu,
  • Prosić o poradę kogoś innego niż caddie, lub
  • Dotykać sprzętu innego gracza, aby zdobyć informację, która mogłaby być poradą od innego gracza, gdyby była udzielona lub uzyskana (na przykład dotykanie kijów innego gracza lub torby golfowej, aby zobaczyć, jaki kij został użyty do uderzenia).

Nie ma to zastosowania przed rundą, w czasie zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a lub pomiędzy rundami w rozgrywkach.

Reguły 22, 23 i 24 (w formatach gry, w których grają partnerzy, gracz może udzielić porady swojemu partnerowi lub caddie partnera i może poprosić partnera lub caddie partnera o poradę).

b. Inna pomoc

(1) Wskazywanie linii gry piłki gdziekolwiek poza putting greenem. Gracz może mieć wskazaną linię gry przez:

  • Caddiego lub inną osobę stojącą na lub w pobliżu linii gry gracza, aby ją wskazać, ale ta osoba musi odejść przed wykonaniem uderzenia.
  • Dowolny przedmiot (na przykład torba golfowa lub ręcznik) postawioną na polu, aby pokazać linię gry, ale ten przedmiot musi zostać usunięty przed wykonaniem uderzenia.

(2) Wskazywanie linii gry piłki na putting greenie. Przed wykonaniem uderzenia, tylko gracz i jego caddie mogą wskazać linię gry gracza, ale z pewnymi ograniczeniami:

W czasie wykonywania uderzenia, caddie nie może celowo stać na lub blisko linii gry lub robić cokolwiek innego (na przykład pokazywać miejsce na putting greenie), aby wskazać linię gry.

Wyjątek – Caddie przytrzymuje flagę: Caddie może stać blisko lub na linii gry gracza, gdy przytrzymuje flagę.

(3) Nie wolno umieszczać przedmiotu, który pomagałby podczas ustawiania. Gracz nie może ustawiać się do uderzenia wykorzystując przedmiot, który został umieszczony przez niego lub dla niego, w celu ustawienia prawidłowej linii stóp lub ciała, na przykład przez położenie na ziemi kija pokazującego linię gry.

Jeżeli gracz ustawi się łamiąc tę regułę, to kara wystąpi nawet wtedy, gdy przerwie ustawianie i odłoży przedmiot.

(4) Ograniczenia podczas ustawienia się caddie za graczem. Gdy gracz rozpocznie ustawianie do uderzenia i zanim wykona uderzenie:

  • Caddie gracza z dowolnego powodu, nie może celowo ustawić się w miejscu, które jest blisko lub na przedłużeniu linii gry za piłką.
  • Jeżeli gracz ustawi się łamiąc tę regułę, to kara wystąpi nawet wtedy, gdy caddie odejdzie.

Wyjątek – piłka na putting greenie:Gdy piłka gracza jest na putting greenie, nie ma kary, gdy gracz przerwie ustawianie się i zacznie ponownie dopiero wtedy, gdy caddie opuści to miejsce.

Zob. reguły 22, 23 i 24 (w formatach gry z partnerami, partner gracza i caddie partnera mogą podjąć takie same działania (z tymi samymi ograniczeniami) jakie może wykonać caddie gracza zgodnie z regułą 10.2b(2) i (4)).

10.2

(5) Fizyczna pomoc i osłona od czynników. Gracz nie może wykonać uderzenia:

  • Podczas otrzymywania fizycznej pomocy od caddiego lub innej osoby, lub
  • Gdy caddie, inna osoba lub przedmiot celowo zapewniają osłonę od słońca, deszczu, wiatru lub innego czynnika

Przed wykonaniem uderzenia, taka pomoc lub zabezpieczenie jest dozwolone, z wyjątkiem, gdy jest to zabronione przez regułę 10.2b(3) i (4).

Ta reguła nie zabrania graczowi podjęcia działań, aby zabezpieczyć się przed tymi czynnikami w czasie wykonywania uderzenia, takie jak założenie odzieży ochronnej lub trzymanie parasola nad głową.

Kara za naruszenie reguły 10.2: kara główna.