Reguły gry w golfa

10.3 Caddie

Cel: Gracz może mieć caddiego do noszenia kijów, udzielania porad i pomocy w czasie rundy, ale są ograniczenia dotyczące jego działań. Gracz jest odpowiedzialny za działania caddiego podczas rundy i otrzyma karę, gdy caddie złamie regułę.

a. Caddie może pomagać graczowi podczas rundy

(1) Gracz może korzystać tylko z jednego caddiego w tym samym czasie. Podczas rundy gracz może mieć caddiego do noszenia, wożenia i zajmowania się kijami, dawania porad i udzielania pomocy w inny dozwolony sposób, lecz z pewnymi ograniczeniami:

 • Gracz nie może mieć więcej niż jednego caddiego w tym samym czasie.
 • Gracz może zmieniać caddiego podczas rundy, ale nie wolno mu tego robić jedynie na chwilę, w celu uzyskania porady od nowego caddiego.

Niezależnie od tego, czy gracz ma caddiego czy też nie, każda osoba, która idzie lub jedzie razem z graczem lub która niesie inne rzeczy gracza (takie jak komplet przeciwdeszczowy, parasol, jedzenie i picie) nie jest caddiem gracza, chyba że gracz tak go nazwie lub ta osoba nosi, wozi lub zajmuje się kijami gracza.

(2) Dwóch lub więcej graczy może mieć wspólnego caddiego. Kiedy wystąpi problem zgodności z regułami określonego działania wspólnego caddiego, to należy określić, który gracz jest za to odpowiedzialny:

 • Jeżeli działanie wspólnego caddiego było podjęte na konkretne polecenie jednego z graczy, to działanie to zostaje przypisane temu graczowi.
 • Jeżeli żaden z graczy nie zlecił bezpośrednio tego działania wspólnemu caddiemu, to działanie zostanie przypisane temu graczowi, do którego należała piłka.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Przykład reguły lokalnej H-1 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną zabraniającą lub wymagającą zatrudnienia caddiego lub ograniczającą graczowi wybór caddiego).

Kara za naruszenie reguły 10.3a:

 • Gracz otrzymuje karę główną za każdy dołek, na którym korzystał z więcej niż jednego caddiego naraz.
 • Jeżeli naruszenie wystąpiło lub było kontynuowane pomiędzy dwoma dołkami, gracz otrzymuje karę główną na następnym dołku.

b. Możliwe działania caddiego

Poniżej przedstawiono dozwolone i niedozwolone działania caddiego:

(1) Działania dozwolone zawsze. Caddie może zawsze podjąć poniższe działania, jeżeli reguły na to zezwalają:

(2) Działania dozwolone tylko za zgodą gracza. Caddie może podjąć poniższe działania tylko wtedy, gdy regułypozwalają graczowi, aby je wykonał i tylko po uzyskaniu pozwolenia gracza (musi być ono udzielane za każdym razem a nie ogólnie na rundę):

 • Przywrócenie pogorszonych warunków po zatrzymaniu się piłki gracza (reguła 8.1d).
 • Kiedy piłka gracza jest poza putting greenem, podnieść piłkę zgodnie z regułą, która wymaga, aby ją potem odłożyć lub po podjęciu decyzji przez gracza, aby wziąć uwolnienie zgodnie z regułą (reguła 14.1b).

(3) Działania niedozwolone. Caddie nie może podejmować następujących działań za gracza:

 • Darować następne uderzenie, poddać dołek lub mecz przeciwnikowi lub uzgodnić z przeciwnikiem wynik meczu (reguła 3.2).
 • Celowo stać na lub blisko przedłużenia linii gry za piłką gracza, od kiedy gracz rozpoczął ustawianie się do uderzenia i aż do wykonania uderzenia (reguła 10.2b(4)) lub podjąć działania zabronione przez regułę 10.2b.
 • Odłożyć piłkę, chyba, że to caddie ją podniósł lub przemieścił (reguła 14.2b).
 • Dropować lub położyć piłkę w obszarze uwolnienia (reguła 14.3).
 • Decydować o wzięciu uwolnienia zgodnie z regułą (na przykład uznanie piłki za nie do zagrania zgodnie z regułą 19 lub wzięcie uwolnienia od nienormalnych warunków na polu lub od obszaru kary zgodnie z regułą 16.1 lub 17); caddie może poradzić graczowi,żeby to zrobić, ale decydować musi gracz.

c. Gracz odpowiedzialny za działania i naruszenie reguł przez caddiego

Gracz jest odpowiedzialny za działania caddiego zarówno podczas rundy jak i w czasie zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a, ale nie przed ani po rundzie.

Jeżeli działanie caddiego narusza regułę lub mogłoby ją naruszać, gdyby działanie podjął gracz, gracz otrzymuje karę zgodnie z tą regułą.

Kiedy zastosowanie reguły zależy od tego, czy gracz jest świadomy pewnych faktów, wiedza gracza obejmuje również wiedzę jego caddiego.