Reguły gry w golfa

Reguła 11 - Piłka w ruchu przypadkowo uderza osobę, zwierzę lub przedmiot: celowe działania wpływające na piłkę w ruchu

Cel: Reguła 11 omawia, co zrobić, jeżeli poruszająca się piłka gracza uderzy osobę, zwierzę, sprzęt lub dowolny przedmiot na polu. Kiedy zdarzy się to przypadkowo, nie ma kary i gracz musi zaakceptować efekt, bez względu czy jest to korzystne czy też nie, i grać piłkę z miejsca, w którym się zatrzymała. Reguła 11 zabrania graczowi podjęcia celowych działań mogących wpłynąć na zatrzymanie piłki w ruchu. 

Regułę stosujemy w czasie ruchu piłki w grze (niezależnie od tego, czy następuje to po uderzeniu czy też przed), z wyjątkiem sytuacji, gdy piłka jest w ruchu po zdropowaniu w obszarze uwolnienia. Taka sytuacja została omówiona w regule 14.3.

Zobacz: