Reguły gry w golfa

11.1 Piłka w ruchu przypadkowo uderza osobę lub czynnik zewnętrzny

a. Nie ma kary dla żadnego gracza

Jeżeli poruszająca się piłka gracza przypadkowo uderzy w osobę lub czynnik zewnętrzny:

 • Nie ma kary dla żadnego gracza.
 • Dotyczy to również sytuacji, gdy piłka uderzy w gracza, przeciwnika, innego gracza lub ich caddie lub w sprzęt.

Wyjątek – piłka zagrana na putting greenie w stroke play: Jeżeli poruszająca się piłka gracza uderzy w drugą piłkę w spoczynku na putting greenie a obie piłki leżały na putting greenie przed uderzeniem, gracz otrzymuje karę główną (kara dwóch uderzeń).

b. Piłka musi być grana tak jak leży

Jeżeli poruszająca się piłka gracza przypadkowo uderzy w jakąś osobę lub czynnik zewnętrzny, wtedy piłka musi być grana tak jak leży, z wyjątkiem dwóch sytuacji:

Wyjątek 1 – Gdy piłka zagrana spoza putting greenu zatrzyma się na dowolnej osobie, zwierzęciu lub ruchomym czynniku zewnętrznym: Gracz nie może grać piłki tak jak leży, lecz musi wziąć uwolnienie:

 • Gdy piłka jest poza putting greenem. Gracz musi dropować oryginalną piłkę lub drugą piłkę w obszarze uwolnienia (reguła 14.3):
  • Punkt odniesienia: Przybliżony punkt bezpośrednio pod miejscem pierwszego zatrzymania się piłki na osobie, zwierzęciu lub poruszającym się czynniku zewnętrznym.
  • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
  • Ograniczenia lokalizacji obszaru uwolnienia:
   • Musi być w tym samym obszarze pola, co punkt odniesienia, i
   • Nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia.
  • Gdy piłka jest na putting greenie. Gracz musi umieścić oryginalną piłkę lub inną piłkę w przybliżonym miejscu bezpośrednio pod miejscem pierwszego zatrzymania się piłki na osobie, zwierzęciu lub poruszającym się czynniku zewnętrznym, stosując procedury odkładania piłki w regułach 14.2b(2) i 14.2e.

Wyjątek 2 – Kiedy piłka zagrana z putting greenu przypadkowo uderzy w dowolną osobę, zwierzę lub sztuczne utrudnienie ruchome (a także w inną poruszającą się piłkę) na putting greenie: Uderzenie się nie liczy a oryginalna lub inna piłka muszą być odłożone na miejsce, (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2), z wyjątkiem tych dwóch przypadków:

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 11.1: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).