Reguły gry w golfa

11.2 Piłka w ruchu celowo odbita lub zatrzymana przez osobę

a. Kiedy stosuje się regułę 11.2

Tę regułę stosuje się tylko wtedy, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że poruszająca się piłka gracza była celowo odbita lub zatrzymana przez osobę, gdy:

 • Osoba celowo dotyka piłki w ruchu, lub
 • Piłka w ruchu uderza w jakiś sprzęt lub inny przedmiot (z wyjątkiem znacznika lub innej piłki w spoczynku zanim ta piłka została zagrana lub w jakiś sposób poruszona) lub w dowolną osobę (na przykład caddie gracza), którą gracz celowo umieścił lub zostawił w konkretnym miejscu tak, żeby ten sprzęt, przedmiot lub ta osoba mogli odbić lub zatrzymać tę piłkę w ruchu.

Wyjątek – Piłka celowo odbita lub zatrzymana w match play, kiedy nie ma żadnej szansy, aby wpadła do dołka: Piłkaprzeciwnika w ruchu, która jest celowo odbita lub zatrzymana w momencie, kiedy nie ma żadnej szansy, aby wpadła do dołka i kiedy nastąpiło poddanie lub kiedy wymagane było wpadnięcie piłki do dołka, aby osiągnąć remis na dołku, omawiane jest w regule 3.2a(1) lub 3.2b(1), a nie w niniejszej regule.

W regule 15.3 omówiono prawo gracza do podniesienia piłki lub znacznika przed wykonaniem uderzenia, gdy uważa, że piłka lub znacznik mogą pomóc lub zakłócić grę.

b. Kiedy gracz otrzymuje karę

 • Gracz otrzyma karę główną, gdy celowo odbije i zatrzyma piłkę w ruchu.
 • Nie ma znaczenia fakt, czy jest to własna piłka gracza czy piłka zagrana przez przeciwnika lub innego gracza w stroke play.

Wyjątek – Piłka poruszająca się w wodzie: Nie ma żadnej kary, gdy gracz podniósł piłkę poruszającą się w tymczasowej wodzie lub w wodzie w obszarze kary, gdy wziął uwolnienie zgodnie z regułą 16.1 lub 17 (zobacz regułę 10.1d wyjątek 3).

 Zob. reguły 22.2 (wFoursome, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w Four-Ball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera związane z piłką gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza.

c. Miejsce, z którego musi być grana celowo odbita lub zatrzymana piłka

Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że poruszająca się piłka gracza została celowo odbita lub zatrzymana przez osobę (nie jest ważne, czy została znaleziona), to nie może być grana tak jak leży. Zamiast tego, gracz musi wziąć uwolnienie:

(1) Uderzenie wykonane poza putting greenem. Gracz musi wziąć uwolnienie w przybliżonym miejscu, w którym piłka mogłaby się zatrzymać, gdyby nie została odbita albo zatrzymana:

 • Gdy piłka mogłaby się zatrzymać gdziekolwiek na polu poza putting greenem. Gracz musi dropować piłkę oryginalną lub inną w tym obszarze uwolnienia (reguła 14.3):
  • Punkt odniesienia: Przybliżony punkt, w którym piłka mogłaby się zatrzymać.
  • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: jedna długość kija, ale z tymi ograniczeniami:
  • Ograniczenia lokalizacji obszaru uwolnienia:
   • Musi być w tym samym obszarze pola, co punkt odniesienia, i
   • Nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia.
 • Gdy piłka mogłaby zatrzymać się na putting greenie. Gracz musi umieścić oryginalną piłkę lub inną piłkę w przybliżonym miejscu, w którym piłka mogłaby się zatrzymać, stosując procedury odkładania piłki, zgodnie z regułami 14.2b(2) i 14.2e.
 • Gdy piłka mogłaby zatrzymać się na aucie. Gracz musi zastosować karę uderzenia i odległości zgodnie z regułą 18.2.

 (2) Uderzenie wykonane z putting greenu. Uderzenie się nie liczy, a oryginalna lub inna piłka musi być odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (zobacz reguła 14.2).

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 11.2: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).