Reguły gry w golfa

11.3 Celowe przestawienie przedmiotu lub poprawienie warunków, aby wpłynęły na piłkę w ruchu

Podczas ruchu piłki, gracz nie może celowo podjąć żadnych działań, które mogłyby wpłynąć na miejsce zatrzymania się piłki (bez względu na to, czy jest to piłka gracza czy kogoś innego poprzez:

Wyjątek – Przesunięcie flagi, piłki leżącej na putting greenie i sprzętu innego gracza: Ta reguła nie zabrania graczowi podniesienia lub przesunięcia:

  • Wyjętej flagi,
  • Piłki leżącej na putting greenie, lub
  • Dowolnego sprzętu gracza (oprócz piłki leżącej poza putting greenem lub znacznika leżącego gdziekolwiek na polu).

 Wyjmowanie flagi z dołka (w tym przytrzymywaniem jej) w czasie ruchu piłki omawia reguła 13.2, ale nie niniejsza reguła.

 Kara za naruszenie reguły 11.3: kara główna.

Zob. reguły 22.2 (wFoursome, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w Four-Ball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).