Reguły gry w golfa

12.1 Kiedy piłka jest w bunkrze

Piłka jest w bunkrze, gdy jakakolwiek jej część:

Jeżeli piłka leży na ziemi, na trawie, na innym rosnącym lub przymocowanym naturalnym obiekcie wewnątrz krawędzi bunkra bez dotykania piasku, to piłka nie jest w bunkrze.

Jeżeli część piłki jest zarówno w bunkrze jak i w innym obszarze pola, zob. reguła 2.2c.