Reguły gry w golfa

12.2 Granie piłki w bunkrze

Tę regułę stosuje się zarówno podczas grania rundy jak i podczas zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a.

a. Usuwanie naturalnych utrudnień ruchomych i sztucznych utrudnień ruchomych

Przed zagraniem piłki w bunkrze, gracz może usunąć naturalne utrudnienia ruchome zgodnie z regułą 15.1 i sztuczne utrudnienia ruchome zgodnie z regułą 15.2.

Dotyczy to również uzasadnionego dotykania lub przesypywania piasku w bunkrze, które mogą wystąpić podczas tych działań.

 b. Ograniczenia dotykania piasku w bunkrze

(1) Kiedy dotykanie piasku skutkuje karą. Przed wykonaniem uderzenia piłki w bunkrze, graczowi nie wolno:

 (2) Kiedy dotykanie piasku nie skutkuje karą. Z wyłączeniem sytuacji (1), niniejsza reguła nie zabrania graczowi dotykania piasku w bunkrze w inny sposób:

  • Wkopywanie się nogami podczas ustawiania się do zamachu próbnego lub uderzenia,
  • Zagrabienie bunkra w celu dbania o pole,
  • Położenie kijów, sprzętu lub innych przedmiotów w bunkrze (przez ich rzucenie lub postawienie),
  • Mierzenie, zaznaczanie, podnoszenie, odkładanie lub podejmowanie innych działań zgodnych z regułą,
  • Opieranie się na kiju w celu odpoczynku, utrzymania równowagi lub zapobieżenia upadkowi, lub
  • Uderzanie piasku z frustracji lub złości.

Jednakże gracz otrzyma karę główną, gdy dotykanie piasku poprawi warunki wpływające na uderzenie naruszając regułę 8.1a. (Zobacz także reguły 8.2 i 8.3 ograniczające poprawianie lub pogarszanie innych warunków fizycznych wpływających na grę.)

(3) Nie ma kary po zagraniu piłki poza bunkier. Po zagraniu piłki z bunkra poza bunkier, gracz może:

  • Bez kary zgodnie z regułą 12.2b(1) dotykać piasku w bunkrze, i
  • W celu dbania o pole, zagrabić piasek w bunkrze bez kary zgodnie z regułą 8.1a.

Dotyczy to również sytuacji, gdy piłka wyląduje poza bunkrem i:

Jednakże, gdy piłka zagrana z bunkra wróci do bunkra, lub gracz weźmie uwolnienie z dropowaniem piłki w bunkrze, ograniczenia wynikające z reguł 12.2b(1) i 8.1a mają ponowne zastosowanie do piłki w grze w bunkrze.

Kara za naruszenie reguły 12.2: kara główna.