Reguły gry w golfa

13.3 Piłka na krawędzi dołka

a. Czas oczekiwania na wpadnięcie do dołka piłki znajdującej się na krawędzi dołka

Jeżeli dowolna część piłki gracza znajduje się na krawędzi dołka:

  • Gracz otrzymuje wystarczającą ilość czasu na dojście do dołka i potem dodatkowo 10 sekund na poczekanie i sprawdzenie czy piłka nie wpadnie do dołka.
  • Jeżeli piłka wpadnie do dołka podczas czasu oczekiwania, to uważa się, że piłka została wbita do dołka poprzednim uderzeniem.
  • Jeżeli piłka nie wpadnie do dołka podczas tego czasu oczekiwania:
    • Uważa się, że piłka jest w spoczynku.
    • Jeżeli piłka potem wpadnie do dołka zanim zostanie zagrana, to uważa się, że piłka została wbita do dołka poprzednim uderzeniem, ale dodaje się jedno uderzenie kary do wyniku na dołku.

b. Co zrobić, jeżeli piłka na krawędzi dołka zostanie podniesiona lub przemieszczona zanim upłynie czas oczekiwania.

Jeżeli piłka na krawędzi dołka zostanie podniesiona lub przemieszczona zanim upłynie czas oczekiwania zgodnie z regułą 13.3a, to uważa się, że jest w spoczynku:

  • Piłka musi być odłożona na krawędź dołka (reguła 14.2), i
  • Czas oczekiwania zgodnie z regułą 13.3a nie ma już zastosowania do tej piłki (zob. reguła 9.3 co zrobić, gdy odłożona piłka została przemieszczona przez siły natury).

Jeżeli przeciwnik w match play lub inny gracz w stroke play celowo podniesie lub przemieści przed upływem czasu zatrzymanąna krawędzi dołka piłkę gracza: