Reguły gry w golfa

14.1 Zaznaczanie, podnoszenie i czyszczenie piłki

Tę regułę stosuje się do celowego „podnoszenia” leżącej piłki gracza, która obejmuje podnoszenie piłki ręką, obracanie jej lub w inny celowy sposób przemieszczenie z jej położenia.

a. Położenie piłki musi być zaznaczone przed podniesieniem i odłożeniem.

Przed podniesieniem piłki zgodnie z tą regułą, która wymaga odłożenia piłki na jej oryginalne miejsce, gracz musi zaznaczyć miejsce w następujący sposób:

  • Umieść znacznik tuż za lub tuż obok piłki, lub
  • Ustawić kij na ziemi tuż za lub tuż obok piłki.

Gdy miejsce jest zaznaczone przy pomocy znacznika, po odłożeniu piłki a przed wykonaniem uderzenia, gracz musi usunąć znacznik.

Jeżeli gracz podnosi piłkę bez zaznaczenia miejsca, zaznacza miejsce w niewłaściwy sposób lub wykonuje uderzenie z pozostawionym znacznikiem to otrzymuje karę jednego uderzenia.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).

Kiedy gracz bierze uwolnienie zgodnie z regułą, to nie wymaga się od niego zaznaczenia pozycji piłki przed podniesieniem.

b. Kto może podnieść piłkę

Piłka gracza może być podniesiona zgodnie z regułami tylko przez:

  • Gracza, lub
  • Upoważnioną przez gracza osobę, ale to upoważnienie musi być udzielane za każdym razem przed podniesieniem piłki a nie udzielone raz na całą rundę.

 Wyjątek – Caddie może podnosić piłkę na putting greenie bez upoważnienia: Gdy piłka gracza jest na putting greenie, caddie może podnieść piłkę gracza bez jego upoważnienia.

Jeżeli caddie podniesie piłkę poza putting greenem bez upoważnienia, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia (reguła 9.4).

 c. Czyszczenie podniesionej piłki

Piłka podniesiona z putting greenu może być zawsze oczyszczona (reguła 13.1b).

Piłka podniesiona poza putting greenem może być zawsze oczyszczona, chyba że jest podniesiona:

  • Aby zobaczyć, czy jest przecięta lub pęknięta. Czyszczenie nie jest dozwolone (reguła 4.2c(1)).
  • W celu identyfikacji. Czyszczenie jest dozwolone tylko po to, aby zidentyfikować piłkę (reguła 7.3).
  • Gdy zakłóca grę. Czyszczenie nie jest dozwolone (reguła 15.3b(2)).
  • Aby zobaczyć, czy leży w miejscu skąd dozwolone jest uwolnienie. Czyszczenie nie jest dozwolone, chyba, że gracz weźmie potem uwolnienie zgodnie z regułą (reguła 16.4).

Jeżeli gracz oczyści piłkę podniesioną, gdy nie jest to dozwolone, otrzymuje karę jednego uderzenia.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).

Zob. reguły 22.2 (w Foursomes, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w Four-Ball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).