Reguły gry w golfa

14.2 Odkładanie piłki na miejsce

Tę regułę stosujemy zawsze, gdy piłka jest podnoszona lub przemieszczona a reguła wymaga, aby została odłożona na miejsce.

a. Oryginalna piłka musi być użyta

Do odłożenia musi być użyta oryginalna piłka.

Wyjątek – Można użyć innej piłki, gdy:

 • Oryginalna piłka nie może być odzyskana w rozsądny sposób w ciągu kilku sekund, o ile gracz nie zrobił tego celowo, aby była nie do odzyskania,
 • Oryginalna piłka jest przecięta lub pęknięta (reguła 4.2c),
 • Gra została wznowiona po zawieszeniu (reguła 5.7d), lub
 • Oryginalna piłka została zagrana przez innego gracza, jako niewłaściwa piłka (reguła 6.3c(2)). 

b. Kto musi odłożyć piłkę i jak ona musi być odłożona

(1) Kto może odłożyć piłkę: Piłka gracza musi być odłożona zgodnie z regułami tylko przez:

 • Gracza, lub
 • Osobę, która podniosła piłkę lub ją przemieściła (nawet, jeżeli ta osoba nie mogła tego zrobić zgodnie z tą regułą).

 Jeżeli gracz zagra piłkę, która była odłożona przez osobę niemającą pozwolenia, aby to zrobić, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia.

 (2) Jak piłka musi być odłożona. Piłka musi być odłożona przez umieszczenie jej na wymaganym miejscu i pozostawieniu jej tak, aby była w spoczynku.

Jeżeli gracz zagra piłkę, która była odłożona przez osobę w niewłaściwy sposób, ale na wymaganym miejscu, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia.

c. Miejsce, w które piłka jest odkładana

Piłka musi być odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu), z wyjątkiem sytuacji, gdy musi być odłożona na inne miejsce zgodnie z regułami 14.2d(2) i 14.2e.

Jeżeli piłka leżała na, pod lub obok sztucznego utrudnienia nieruchomego, integralnej części pola, obiektu wyznaczającego granicę lub naturalnych elementów rosnących lub przytwierdzonych:

 • „Miejsce” piłki wyznacza pionowy rzut na ziemię.
 • Oznacza to, że piłka musi być odłożona na oryginalne miejsce na, pod lub obok tego obiektu.

Jeżeli naturalne utrudnienie ruchome zostaną usunięte w wyniku podnoszenia lub przemieszczenia piłki lub zanim piłka zostanie odłożona, to nie muszą być położone z powrotem.

Ograniczenia podczas usuwania naturalnych utrudnień ruchomych przed odłożeniem podniesionej lub przemieszczonej piłki zobacz wyjątek 1 w regule 15.1a.

d. Gdzie odłożyć piłkę, kiedy oryginalne położenie zostało zmienione

Jeżeli położenie podniesionej lub przemieszczonej piłki, która musi być odłożona zostało zmienione, gracz musi odłożyć piłkę w następujący sposób:

(1) Piłka w piasku. Kiedy piłka była w piasku, obojętnie czy w bunkrze czy gdziekolwiek na polu:

 • Podczas odkładania piłki na jej oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła14.2c), gracz musi odtworzyć oryginalne położenie tak dokładnie jak to jest możliwe.
 • Po odtworzeniu położenia, gracz może pozostawić małą widoczną cześć piłki, jeżeli piłka była zakryta piaskiem.

 Jeżeli gracz zapomni odtworzyć położenie naruszając tę regułę, gracz zagrał z niewłaściwego miejsca.

(2) Piłka gdziekolwiek poza piaskiem. Kiedy piłka była gdziekolwiek poza piaskiem, gracz musi odłożyć piłkę w najbliższym miejscu, które najbardziej przypomina położenie oryginalne a które jest:

 • W odległości jednej długości - kija od jej oryginalnego miejsca, (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2c),
 • Nie bliżej dołka, i
 • W tym samym obszarze pola jak to położenie.

Jeżeli gracz wie, że oryginalne położenie zostało zmienione, ale nie wie, gdzie ono było, gracz musi określić w przybliżeniu oryginalne położenie i odłożyć piłkę zgodnie z punktem (1) lub (2).

Wyjątek – Jeżeli położenie zostało zmienione podczas zatrzymania gry a piłka została podniesiona, zob. reguła 5.7d.

e. Jak postępować, gdy odłożona piłka nie chce pozostać w oryginalnym położeniu

Jeżeli gracz próbuje odłożyć piłkę, ale ona nie chce pozostać w oryginalnym położeniu, gracz musi próbować zrobić to ponownie.

Jeżeli piłka ponownie nie chce pozostać w tym miejscu, gracz musi odłożyć piłkę umieszczając ją w najbliższym miejscu, w którym piłka pozostanie w spoczynku, ale z następującymi ograniczeniami w zależności od miejsca, gdzie znajduje się oryginalne miejsce:

 • To miejsce nie może być bliżej dołka.
 • Oryginalne miejsce w obszarze głównym. Najbliższy punkt musi być w obszarze głównym.
 • Oryginalne miejsce w bunkrze lub w obszarze kary. Najbliższy punkt może być zarówno w tym samym bunkrze lub w tym samym obszarze kary.
 • Oryginalne miejsce na putting greenie. Najbliższy punkt może być zarówno na putting greenie lub w obszarze głównym.

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 14.2: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).

Zob. reguły 22.2 (wFoursome, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w Four-Ball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).