Reguły gry w golfa

14.3 Dropowanie piłki w obszarze uwolnienia

Tę regułę stosuje się wtedy, kiedy gracz musi dropować piłkę biorąc uwolnienie zgodnie z regułą, również wtedy gdy musi wziąć całkowite uwolnienie kładąc piłkę zgodnie z regułą 14.3c(2).

Jeżeli gracz poprawia obszar uwolnienia przed dropowaniem lub podczas dropowania piłki, zobacz regułę 8.1.

a. Można użyć piłki oryginalnej lub innej

Gracz może użyć piłki oryginalnej lub innej piłki.

Oznacza to, że gracz może użyć dowolnej piłki za każdym razem, gdy dropuje piłkę zgodnie z tą regułą.

b. Piłka musi być dropowana w prawidłowy sposób

Piłka musi być dropowana przez gracza w prawidłowy sposób i dlatego muszą być spełnione wszystkie te trzy elementy:

(1) Gracz musi dropować piłkę. Piłka musi być dropowana wyłącznie przez gracza. Ani caddie gracza ani nikt inny nie może tego wykonać.

14.3

(2) Piłka musi być dropowana bezpośrednio w dół z wysokości kolan bez dotknięcia gracza lub sprzętu. Gracz musi puścić swobodnie piłkę z wysokości kolan tak żeby piłka:

 • Spadła bezpośrednio w dół, gracz nie może jej rzucić, obrócić lub podkręcić ani wykonać innych ruchów mogących wpłynąć na miejsce zatrzymania, i
 • Nie dotknęła żadnej części ciała gracza lub sprzętu zanim uderzy w ziemię.

„Wysokość kolan” oznacza wysokość kolan gracza w pozycji wyprostowanej. 

(3) Piłka musi być dropowania w obszarze uwolnienia. Piłka musi być dropowana w obszarze uwolnienia. Podczas dropowania piłki gracz może stać albo wewnątrz albo na zewnątrz obszaru uwolnienia.

Jeżeli piłka została zadropowana w niewłaściwy sposób naruszając jeden lub więcej z tych trzech wymagań:

 • Gracz musi ponownie prawidłowo zadropować piłkę i nie ma ograniczeń, co do liczby wykonanych prób.
 • Piłki zadropowanej w niewłaściwy sposób nie zalicza się do dwóch wymaganych dropów przed położeniem jej zgodnie z regułą 14.3c(2).

Jeżeli gracz nie zadropuje piłki ponownie a zamiast tego wykona uderzenie piłką leżącą po zadropowaniu w niewłaściwy sposób:

c. Piłka zadropowana w sposób prawidłowy musi zatrzymać się w obszarze uwolnienia

Ta reguła obowiązuje tylko wtedy, gdy piłka została zadropowana w prawidłowy sposób zgodnie z regułą 14.3b.

(1) Gracz zakończył wzięte uwolnienie, kiedy zadropowana w prawidłowy sposób piłka zatrzymała się w obszarze uwolnienia. Piłka musi zatrzymać się w obszarze uwolnienia.

Nie ma znaczenia, czy piłka, po uderzeniu w ziemię, dotknęła osoby, sprzętu lub innego czynnika zewnętrznego przed zatrzymaniem:

 • Jeżeli piłka zatrzymała się w obszarze uwolnienia, gracz zakończył wzięte uwolnienie i musi grać piłkę tak jak leży.
 • Jeżeli piłka zatrzyma się poza obszarem uwolnienia, gracz musi zastosować procedurę zgodnie z regułą 14.3c(2).

W obu przypadkach, nie ma kary dla gracza, gdy prawidłowo zadropowana piłka przypadkowo uderzy w osobę, sprzęt lub inny czynnik zewnętrzny przed zatrzymaniem.

Wyjątek – Kiedy piłka prawidłowo zadropowana celowo zostanie odbita lub zatrzymana przez dowolną osobę: Co zrobić, gdy zadropowana piłka została celowo odbita lub zatrzymana przez dowolną osobę przed zatrzymaniem, zob. reguła 14.3d.

14.3c

(2) Co zrobić, gdy prawidłowo zadropowana piłka zatrzyma się poza obszarem uwolnienia. Jeżeli piłka zatrzyma się poza obszarem uwolnienia, gracz musi prawidłowo ponownie zadropować piłkę.

Jeżeli piłka ponownie zatrzyma się poza obszarem uwolnienia, gracz musi zakończyć ten proces uwolnienia kładąc piłkę zgodnie z procedurą odkładania w regułach 14.2b(2) i 14.2e

 • Gracz musi położyć piłkę w miejscu, w którym podczas drugiego dropowania piłka dotknęła ziemi.
 • Jeżeli położona piłka nie zostanie w spoczynku, to musisz mieścić  ją w tym miejscu po raz drugi.
 • Jeżeli  położona piłka po raz drugi również nie chce pozostać nieruchomo, to musisz położyć piłkę w najbliższym miejscu, w którym pozostanie w spoczynku, stosując ograniczenia zawarte w regule 14.2e.

d. Co zrobić, gdy piłka prawidłowo zadropowana zostanie celowo odbita lub zatrzymana przez dowolną osobę

Dla celów tej reguły, zadropowana piłka jest „celowo odbita lub zatrzymana”, gdy:

 • Osoba celowo dotyka poruszającej się piłki po jej uderzeniu o ziemię, lub
 • Poruszająca się piłka uderza w sprzęt lub inny obiekt lub dowolną osobę (na przykład caddie gracza), którą gracz celowo ustawił lub pozostawił w określonym miejscu po to, aby sprzęt, obiekt lub osoba mogli odbić lub zatrzymać poruszającą się piłkę.

 Kiedy prawidłowo zadropowana piłka jest celowo odbita lub zatrzymana przez dowolną osobę (bez znaczenia czy w obszarze uwolnienia czy poza nim) przed zatrzymaniem:

 • Gracz musi ponownie dropować piłkę, stosując procedurę zgodnie z regułą 14.3b (która oznacza, że piłki celowo odbitej lub zatrzymanej nie zalicza się do dwóch wymaganych dropów przed jej położeniem zgodnie z regułą 14.3c(2)).
 • Jeżeli piłka była celowo odbita lub zatrzymana przez gracza lub jego caddie, to gracz otrzymuje karę główną.

 Wyjątek – Gdy nie ma szansy, aby piłka zatrzymała się w obszarze uwolnienia: Jeżeli prawidłowo zadropowana piłka jest celowo odbita lub zatrzymana (bez względu na to, czy w obszarze uwolnienia czy poza nim) gdy nie ma racjonalnej przesłanki na to, aby zatrzymała się w obszarze uwolnienia:

 • Nie ma kary dla gracza, i
 • Uznaje się, że zadropowana piłka zatrzymała się poza obszarem uwolnienia i ten drop jest jednym z dwóch wymaganych, zanim położy się piłkę zgodnie z regułą 14.3c(2).

Granie piłki z niewłaściwego miejsca lub granie piłki, która była położona zamiast dropowana jest naruszeniem reguły 14.3: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).

Zob. reguły 22.2 (wFoursome, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w Four-Ball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).