Reguły gry w golfa

14.4 Kiedy piłka gracza staje się piłką w grze, gdy piłka oryginalna przestała być piłką w grze

Gdy piłka w grze zostaje podniesiona na polu, zagubiona lub na aucie, to nie jest już piłką w grze.

Gracz będzie miał ponownie piłkę w grze jedynie, gdy:

Jeżeli gracz przywróci piłkę na pole w dowolny sposób z zamiarem, aby stała się piłką w grze, to piłka jest w grze:

  • Zastąpienie piłki oryginalnej nawet wtedy, gdy było to według reguł niedozwolone, lub
  • Odłożenie, dropowanie lub położenie piłki (1) w niewłaściwym miejscu, (2) w niewłaściwy sposób lub (3) używając niewłaściwej procedury.

Odłożona piłka jest w grze nawet, jeżeli znacznik zaznaczający jej miejsce nie został usunięty.