Reguły gry w golfa

14.5 Poprawienie błędu podczas zastępowania, odkładania, dropowania lub kładzenia piłki

a. Gracz może podnieść piłkę, aby naprawić błąd przed jej zagraniem

Gdy gracz zastąpił piłkę oryginalną inną piłką, gdy reguły na to nie pozwalały lub piłka w grze została odłożona, zadropowana lub położona (1) w niewłaściwym miejscu lub zatrzymała się w niewłaściwym miejscu, (2) w niewłaściwy sposób lub (3) przy zastosowaniu niewłaściwej procedury:

  • Gracz może podnieść piłkę bez kary i naprawić błąd.
  • Jednakże jest to dozwolone tylko przed zagraniem piłki.

b. Kiedy gracz może wybrać inną regułę lub inną opcje uwolnienia podczas naprawiania błędu w związku z wziętym uwolnieniem

Podczas naprawiania błędu we wziętym uwolnieniu, to czy gracz musi stosować tę samą regułę i początkowo wybraną opcję uwolnienia, czy też może ją zmienić na inną regułę lub inną opcję uwolnienia, zależy od natury błędu:

(1) Gdy piłka została wprowadzona do gry według niewłaściwej reguły.

  • Podczas naprawiania tego błędu, gracz musi zastosować regułę właściwą do sytuacji.
  • Na przykład, jeżeli gracz błędnie zastosował uwolnienie od piłki nie do zagrania w obszarze kary (gdy reguła 19.1 na to nie pozwala), gracz musi naprawić błąd albo przez odłożenie piłki (jeżeli była podniesiona) zgodnie z regułą 9.4, albo wziąć uwolnienie z karą zgodnie z regułą 17 i może użyć opcji uwolnienia na jaką pozwala dana reguła w jego sytuacji.

 (2) Gdy piłkę wprowadzono do gry według właściwej reguły, ale została zadropowana lub położona w niewłaściwym miejscu.

  • W celu naprawiania tego błędu, gracz musi kontynuować wzięte uwolnienie zgodnie z tą sama regułą, ale może użyć dowolnej opcji uwolnienia, która jest właściwa dla jego sytuacji.
  • Na przykład, jeżeli gracz biorąc uwolnienie dla piłki nie do zagrania, zastosował boczną opcje uwolnienia według reguły (19.2c) ale błędnie zadropował piłkę poza wymaganym obszarem uwolnienia, to, aby naprawić ten błąd gracz musi kontynuować wzięte uwolnienie zgodnie z regułą 19.2, ale może zastosować dowolną opcje uwolnienia według reguły 19.2a, b lub c.

 (3) Gdy piłka została wprowadzona do gry według właściwej reguły i zadropowana lub położona we właściwym miejscu, ale reguła wymagała, aby piłka była dropowana lub położona ponownie.

  • Podczas naprawiania tego błędu, gracz musi kontynuować wzięte uwolnienie zgodnie z tą samą regułą i tą samą opcją według tej reguły.
  • Na przykład, gdy korzystając z uwolnienia dla piłki nie do zagrania, gracz zastosował opcję uwolnienia bocznego (reguła 19.2c) a piłka była (1) zadropowana w prawidłowym obszarze uwolnienia, ale (2) była zadropowana w niewłaściwy sposób (reguła 14.3b) lub zatrzymała się poza obszarem uwolnienia (reguła 14.3c), aby naprawiać ten błąd gracz musi kontynuować uwolnienie zgodnie z regułą 19.2 i musi korzystać z tej samej opcji uwolnienia (boczne uwolnienie zgodne z regułą 19.2c).

c. Nie ma kary za podniesienie piłki w celu naprawy błędu

Kiedy piłka jest podniesiona zgodnie z regułą 14.5a, aby naprawić błąd

  • Gracz nie dolicza żadnej kary za działania, które zostały podjęte w związku z tą piłką po błędzie, ale przed jej podniesieniem, na przykład przypadkowe spowodowanie jej przemieszczenia (reguła 9.4b).
  • Jednakże,gdy te same działania naruszyły regułę dotyczącą piłki, która była wprowadzona do gry, aby naprawić błąd (na przykład, kiedy te działania poprawiały warunki wpływające na uderzenie zarówno dla piłki aktualnie w grze jak i piłki oryginalnej zanim została podniesiona), to karę stosuje się do piłki aktualnie w grze.