Reguły gry w golfa

14.6 Wykonywanie następnego uderzenia z miejsce gdzie wykonano uderzenie poprzednie

Ta reguła ma zastosowanie, ilekroć wymaga się od gracza lub dopuszcza zgodnie z regułami wykonanie następnego uderzenia z poprzedniego miejsca (to znaczy, gdy gracz stosuje karę uderzenia i odległości, lub ponownie gra po anulowanym lub niezaliczonym uderzeniu).

  • Sposób, w jaki gracz musi wprowadzić piłkę do gry zależy od obszaru pola, z którego zostało wykonane poprzednie uderzenie.
  • We wszystkich tych sytuacjach, gracz może użyć piłki oryginalnej lub innej.

14.6

a. Poprzednie uderzenie wykonano z obszaru tee

Piłka oryginalna lub inna musi być zagrana z dowolnego miejsca w obszarze tee (i może być ustawiona na kołeczku tee) zgodnie z regułą 6.2b.

b. Poprzednie uderzenie wykonano z obszaru głównego, obszaru kary lub bunkra

Piłka oryginalna lub inna musi być zadropowana w tym obszarze uwolnienia (reguła 14.3):

  • Punkt odniesienia: Miejsce, z którego wykonano poprzednie uderzenie (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu).
  • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z tymi ograniczeniami:
  • Ograniczenia lokalizacji obszaru uwolnienia:
    • Musi być w tym samym obszarze pola, co punkt odniesienia, i
    • Nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia.

 c. Poprzednie uderzenie wykonano z putting greenu

Piłka oryginalna lub inna musi być położona na miejscu poprzedniego uderzenia (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2), stosując procedury odkładania piłki zgodnie z regułami 14.2b(2) i 14.2e.

Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 14.6: kara główna zgodnie z regułą 14.7a

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).