Reguły gry w golfa

15.1 Naturalne utrudnienia ruchome

a. Usuwanie naturalnych utrudnień ruchomych

Gracz może bez kary usuwać naturalne utrudnienia ruchome wszędzie na polu lub poza nim, i może to wykonać w dowolny sposób (na przykład ręką, stopą, kijem lub innym sprzętem).

Jednak są dwa wyjątki:

Wyjątek 1 – Usuwanie naturalnych utrudnień ruchomych z miejsca, w które piłka musi być odłożona: Przed odłożeniem piłki, która była podniesiona lub przemieszczona z dowolnego miejsca poza putting greenem:

  • Graczowi nie wolno celowo usuwać tych naturalnych utrudnień ruchomych, które, gdyby były usuwane w czasie spoczynku piłki, najprawdopodobniej spowodowałyby jej przemieszczenie.
  • Jeżeli gracz to zrobi, otrzyma jedno uderzenie karne, ale usunięte naturalne utrudnienia ruchome nie muszą być odłożone.

Ten wyjątek stosuje się zarówno podczas rundy jak i podczas zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a. Nie stosuje się go do naturalnego utrudnienia ruchomego usuniętego w wyniku zaznaczania miejsca piłki, podnoszenia lub odkładania piłki lub spowodowania przemieszczenia piłki.

Wyjątek 2 – Ograniczenia dotyczące celowego usuwania naturalnych utrudnień ruchomych w celu wpłynięcia na ruch piłki (reguła 11.3).

b. Przemieszczenie piłki podczas usuwania naturalnych utrudnień ruchomych

Jeżeli usuwanie naturalnych utrudnień ruchomych przez gracza spowoduje przemieszczenie piłki:

  • Piłka musi być odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2).
  • Jeżeli piłka w spoczynku została przemieszczona wszędzie poza putting greenem (reguła 13.1d) lub poza obszarem tee (reguła 6.2b(6)), gracz otrzymuje jedno uderzenie karne zgodnie z regułą 9.4b, z wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie ma reguła 7.4 (nie ma kary za przemieszczenie piłki podczas szukania) lub kiedy ma zastosowanie wyjątek zgodnie z regułą 9.4b.

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 15.1: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).