Reguły gry w golfa

Reguła 16 - Uwolnienie od nienormalnych warunków na polu (również ze sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi), zagrożenia od niebezpiecznych zwierząt, wbitej piłki

Cel: Reguła 16 omawia, kiedy i jak gracz może wziąć uwolnienie bez kary przez zagranie piłki z innego miejsca, na przykład, gdy występuje zakłócenie od nienormalnych warunków na polu lub zagrożenie od niebezpiecznych zwierząt. 

  • Te warunki nie są uważane za część wyzwania związanego z grą na polu, i ogólnie dopuszcza się uwolnienie bez kary z wyjątkiem obszaru kary.
  • Gracz bierze uwolnienie dropując piłkę w obszarze uwolnienia opierając się na najbliższym punkcie całkowitego uwolnienia.

Ta reguła również omawia uwolnienie bez kary od wbitej piłki we własnym pitchmarku w obszarze głównym.

Zobacz: