Reguły gry w golfa

16.1 Nienormalne warunki na polu (również sztuczne utrudnienia nieruchome)

Ta reguła omawia dozwolone uwolnienie bez kary w przypadku zakłóceń od dziur zwierząt, terenu w naprawie, sztucznego utrudnienia nieruchomego lub tymczasowej wody:

a. Kiedy uwolnienie jest dozwolone

(1) Co oznacza zakłócenie przez nienormalne warunki na polu. Zakłócenie występuje, gdy spełniony jest jeden z poniższych elementów:

Jeżeli nienormalne warunki na polu są dość blisko, aby przeszkadzać graczowi, ale nie spełniają żadnego z powyższych wymagań, to nie występują żadne zakłócenia zgodnie z tą regułą.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; przykład reguły lokalnej F-6 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną zabraniającą uwolnienia od nienormalnych warunków na polu, gdy zakłócenie występuje tylko w obszarze zamierzonego ustawienia).

(2) Uwolnienie dozwolone wszędzie na polu z wyjątkiem, gdy piłka jest w obszarze kary. Uwolnienie od zakłócenia przez nienormalne warunki na polu dozwolone jest przez regułę 16.1 tylko wtedy, gdy spełnione są oba warunki:

(3) Nie ma uwolnienia, gdy granie piłki jest wyraźnie nieracjonalne. Nie ma uwolnienia zgodnie z regułą 16.1:

 • Gdy granie piłki tak jak leży byłoby wyraźnie nieracjonalne z powodu innych czynników niż nienormalne warunki na polu (gdy gracz stoi w tymczasowej wodzie lub na sztucznym utrudnieniu nieruchomym, ale nie mógłby wykonać uderzenia z powodu położenia piłki w krzaku), lub
 • Gdy zakłócenie występuje tylko z powodu wyboru przez gracza kija, sposobu stania lub swingu lub kierunku gry, który jest wyraźnie nieracjonalny w danych warunkach.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; przykład reguły lokalnej F-23(Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalając na uwolnienie bez kary od zakłócenia przez tymczasowe sztuczne utrudnienie nieruchome na lub poza polem).

b. Uwolnienie w obszarze głównym

Jeżeli piłka gracza znajduje się w obszarze głównym i występuje tam zakłócenie od nienormalnych warunków na polu, gracz może wziąć uwolnienie bez kary dropując piłkę oryginalną lub inną piłkę w tym obszarze uwolnienia (reguła 14.3):

c. Uwolnienie w bunkrze

Jeżeli piłka gracza znajduje się w bunkrze i występuje tam zakłócenie od nienormalnych warunków na polu, gracz może wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z (1) lub z karą zgodnie z (2):

(1) Uwolnienie bez kary: granie z bunkra. Gracz może wziąć uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 16.1b, z następującym wyjątkiem:

(2) Uwolnienie z karą: granie poza bunkrem (do tyłu na linii uwolnienia). Gracz może dropować piłkę oryginalną lub inną z karą jednego uderzenia (reguła 14.3) w obszarze uwolnienia  wyznaczonego na linii odniesienia poprowadzonej od dołka do tyłu przez miejsce oryginalnego położenia piłki:

 • Punkt odniesienia: Punkt na polu wybrany przez gracza, który jest na linii odniesienia i jest dalej od dołka niż oryginalne miejsce (bez ograniczenia odległości do tyłu na tej linii);
  • Po wybraniu tego punktu odniesienia, gracz powinien zaznaczyć ten punkt używając dowolnego przedmiotu (na przykład kołeczka tee).
  • Jeżeli gracz dropuje piłkę bez wybrania tego punktu, to uważa się, że punktem odniesienia będzie punkt na linii, który jest w tej samej odległości od dołka, co punkt pierwszego dotknięcia ziemi przez dropowaną piłkę.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia lokalizacji obszaru uwolnienia:
  • Nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia, i
  • Może być w dowolnym obszarze pola, lecz
  • Jeżeli występuje więcej niż jeden obszar pola w odległości jednej długości kija od punktu odniesienia, piłka musi zatrzymać w tym samym obszarze uwolnienia, którego piłka najpierw dotknęła podczas dropowania w obszarze uwolnienia.

d. Uwolnienie na putting greenie

Jeżeli piłka gracza jest na putting greenie i występuje zakłócenie od nienormalnych warunków na polu, gracz może wziąć uwolnienie bez kary umieszczając piłkę oryginalną lub inną piłkę w miejscu najbliższego punktu całkowitego uwolnienia, stosując procedury odkładania piłki zgodnie z regułą 14.2b(2) i 14.2e.

e. Uwolnienie dla piłki nieznalezionej w lub na nienormalnych warunkach na polu

Jeżeli piłka gracza nie została znaleziona i jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje się w lub na nienormalnych warunkach na polu, gracz może skorzystać z tej opcji uwolnienia zamiast zastosować karę uderzenia i odległości:

Jednakże, jeżeli nie wiadomo lub nie jest pewne, że piłka znajdująca się w lub na nienormalnych warunkach na polu jest zgubiona, gracz musi wziąć uwolnienie z karą uderzenia i odległości zgodnie z regułą 18.2.

f. Uwolnienie musi być wzięte od zakłócenia przez strefę zabronionej gry w nienormalnych warunkach na polu

W każdej poniższej sytuacji piłka nie może być grana tak jak leży:

(1) Gdy piłka jest w strefie zabronionej gry. Jeżeli piłka gracza znajduje się w strefie zabronionej gry w lub na nienormalnych warunkach na polu, w obszarze głównym, w bunkrze lub na putting greenie:

(2) Gdy strefa zabronionej gry zakłóca ustawienie lub swing dla piłki gdziekolwiek na polu z wyjątkiem obszaru kary. Jeżeli piłka gracza jest poza strefą zabronionej gry i znajduje się w obszarze głównym, w bunkrze lub na putting greenie, a strefa zabronionej gry (jest albo w nienormalnych warunkach na polu albo w obszarze kary) zakłóca graczowi obszar zamierzonego ustawienia lub obszar zamierzonego swingu, to gracz musi albo:

 • Wziąć uwolnienie, gdy pozwala na to reguła 16.1b, c lub d, w zależności od tego czy piłka znajduje się w obszarze głównym, w bunkrze czy na putting greenie, albo
 • Wziąć uwolnienie od piłki nie do zagrania zgodnie z regułą 19.

Aby dowiedzieć się, co zrobić, gdy występuje zakłócenie od strefy zabronionej gry dla piłki w obszarze kary, przejdź do reguły 17.1e.

Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą16.1: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.