Reguły gry w golfa

16.2 Zagrożenie od niebezpiecznych zwierząt

a. Kiedy dozwolone jest uwolnienie

„Zagrożenie od niebezpiecznych zwierząt” występuje, gdy niebezpieczne zwierzęta (takie jak jadowite węże, żądlące pszczoły, aligatory, czerwone mrówki lub niedźwiedzie) będące w pobliżu piłki, mogłoby poważnie zranić gracza, gdyby chciał grać piłkę tak jak leży.

Gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.2b od zakłócenia z powodu zagrożenia od niebezpiecznych zwierząt bez względu na to, gdzie znajduje się piłka na polu, chyba że uwolnienie nie jest dozwolone:

  • Gdy granie piłki tak jak leży byłoby wyraźnie nieracjonalne z powodu innego czynnika niż zagrożenie od niebezpiecznych zwierząt (na przykład, kiedy gracz nie mógłby wykonać uderzenia z powodu położenia piłki w krzaku), lub
  • Gdy zakłócenie występuje tylko z powodu wyboru przez gracza kija, sposobu stania lub swingu lub kierunku gry, który jest wyraźnie nieracjonalny w danych warunkach.

b. Uwolnienie od zagrożenia przez niebezpieczne zwierzęta

Kiedy występuje zakłócenie z powodu zagrożenia przez niebezpieczne zwierzęta:

(1) Kiedy piłka znajduje się gdziekolwiek oprócz obszaru kary. Gracz może wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 16.1b, c lub d, zależnie od tego, czy piłka leży w obszarze głównym, w bunkrze czy na putting greenie.

(2) Kiedy piłka znajduje się w obszarze kary. Gracz może wziąć uwolnienie bez kary lub uwolnienie z karą:

Dla celów interpretacji tej reguły, najbliższy punkt całkowitego uwolnienia oznacza najbliższy punkt (nie bliżej dołka), w którym nie występuje zagrożenie przez niebezpieczne zwierzęta.

Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 16.2: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.