Reguły gry w golfa

16.3 Wbita piłka

a. Kiedy dozwolone jest uwolnienie

(1) Piłka musi być wbita w obszarze głównym. Reguła 16.3b dopuszcza uwolnienie tylko wtedy, gdy piłka gracza jest wbita w obszarze głównym.

 • Nie ma uwolnienia zgodnie z tą regułą, gdy piłka jest wbita gdziekolwiek z wyjątkiem obszaru głównego.
 • Jednakże jeżeli piłka jest wbita na putting greenie, gracz może zaznaczyć pozycję piłki, podnieść ją i oczyścić, naprawić uszkodzenie spowodowane przez uderzenie piłki, odłożyć piłkę na oryginalne miejsce (reguła 13.1c(2)).

Wyjątki – Kiedy nie jest dozwolone uwolnienie wbitej piłki w obszarze głównym: Uwolnienie zgodnie z regułą 16.3b nie jest dozwolone:

 • Gdy piłka jest wbita w piasek znajdujący się w części obszaru głównego, który nie jest przycięty do wysokości fairwayu lub niższej, lub
 • Kiedy zakłócenie przez coś innego niż wbita piłka sprawia, że uderzenie jest wyraźnie nieracjonalne (na przykład, kiedy gracz nie może wykonać uderzenia z powodu położenia piłki w krzaku).

(2) Określenie czy piłka jest wbita. Piłka gracza jest wbita tylko wtedy, gdy:

 • Leży w swoim pitchmarku powstałym w wyniku poprzedniego uderzenia gracza, i
 • Część piłki znajduje się poniżej poziomu ziemi.

Jeżeli gracz nie może powiedzieć z całą pewnością, że piłka leży w swoim pitchmarku lub w pitchmarku zrobionym przez inną piłkę, gracz może uważać, że piłka jest wbita, gdy jest to racjonalne rozwiązanie na podstawie dostępnych informacji, że piłka leży w swoim pitchmarku.

Piłka nie jest wbita, jeżeli leży poniżej ziemi w wyniku innych działań niż poprzednie uderzenie gracza, takich jak: 

 • Wbicie piłki w ziemię wskutek nadepnięcia,
 • Bezpośrednie wbicie piłki w ziemię bez wybicia jej w powietrze, lub
 • Zadropowanie piłki po wzięciu uwolnienia zgodnie z regułą.

b. Uwolnienie od wbitej piłki

Kiedy piłka gracza jest wbita w obszarze głównym i uwolnienie jest dozwolone zgodnie z regułą 16.3a, gracz może wziąć uwolnienie bez kary przez zadropowanie piłki oryginalnej lub innej piłki w tym obszarze uwolnienia (reguła 14.3): 

 • Punkt odniesienia: Miejsce tuż za wbitą piłką.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia lokalizacji obszaru uwolnienia:
  • Musi być w obszarze głównym, i
  • Nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; przykład reguły lokalnej F-2 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalając na uwolnienie tylko dla wbitej piłki w obszarze, w którym trawa jest przycięta do wysokości fairwayu lub niższej).

Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 16.3: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.