Reguły gry w golfa

16.4 Podnoszenie piłki, aby sprawdzić czy leży w warunkach pozwalających na uwolnienie

Jeżeli gracz ma uzasadnione przekonanie, że jego piłka leży w warunkach pozwalających na uwolnienie bez kary zgodnie z regułą 15.2, 16.1 lub 16.3, ale nie może zdecydować o tym bez podniesienia piłki:

  • Gracz może podnieść piłkę, aby ocenić, czy dozwolone jest uwolnienie, ale:
  • Miejsce piłki musi być najpierw zaznaczone, a podniesiona piłka nie może być oczyszczona (z wyjątkiem putting greenu) (reguła 14.1).

Jeżeli gracz podnosi piłkę bez uzasadnionego powodu (z wyjątkiem putting greenu gdzie gracz może podnieść piłkę zgodnie z regułą 13.1b), otrzymuje jedno uderzenie karne.

Jeżeli uwolnienie jest dozwolone i gracz bierze uwolnienie, to nie ma kary nawet wtedy, gdy gracz nie zaznaczył miejsca piłki przed jej podniesieniem lub oczyszczeniem.

Jeżeli uwolnienie nie jest dozwolone lub jeżeli gracz zdecyduje się nie wziąć uwolnienia, które jest dozwolone:

  • Gracz otrzymuje jedno uderzenie karne, gdy nie zaznaczył miejsca piłki przed jej podniesieniem lub oczyszczeniem, gdy było to niedozwolone, i
  • Piłka musi być odłożona na miejsce (reguła 14.2).

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 16.4: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).