Reguły gry w golfa

17.1 Opcje dla piłki w obszarze kary

Obszary kary zdefiniowano jako czerwone lub żółte. Wpływa to na opcje uwolnienia dla gracza (reguła 17.1d).

Gracz może stać w obszarze kary, aby zagrać piłkę spoza obszaru kary, nawet po wzięciu uwolnienia od obszaru kary.

a. Kiedy piłka jest w obszarze kary

Piłka jest w obszarze kary, gdy dowolna część piłki:

 •  Leży na ziemi lub dotyka jej lub czegokolwiek innego (na przykład dowolnego naturalnego lub sztucznego obiektu) w obrębie obszaru kary, lub
 • Jest powyżej granicy lub dowolnej innej części obszaru kary.

Jeżeli część piłki jest zarówno w obszarze kary, jak i w innym obszarze pola, zob. reguła 2.2c.

b. Gracz może grać piłkę tak jak leży w obszarze kary lub wziąć uwolnienie z karą

Gracz może:

 • Grać piłkę tak jak leży bez kary, zgodnie z tymi samymi regułami, jakie stosuje się dla piłki w obszarze głównym (co oznacza, że nie ma żadnych specjalnych reguł ograniczających granie piłki z obszaru kary), lub
 • Grać piłkę poza obszarem kary biorąc uwolnienie z karą zgodnie z regułą 17.1d lub 17.2.

Wyjątek – Uwolnienie od zakłócenia przez strefę zabronionej gry musi być wzięte w obszarze kary (reguła 17.1e). 

c. Uwolnienie dla piłki nieznalezionej, ale w obszarze kary

Jeżeli piłka gracza nie została znaleziona i jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje się w obszarze kary:

 •  Gracz może wziąć uwolnienie z karą zgodnie z regułą 17.1d lub 17.2.
 • Od momentu, gdy gracz wprowadzi inną piłkę do gry, biorąc uwolnienie zgodnie z regułami:
  • Oryginalna piłka przestaje być piłką w grze i nie może być grana.
  • Obowiązuje to również wtedy, gdy piłka zostanie znaleziona na polu przed upływem trzyminutowego czasu na szukanie (reguła 6.3b).

Jednakże, jeżeli nie jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje w obszarze kary to piłka jest uznawana za zgubioną, a gracz musi wziąć uwolnienie z karą uderzenia i odległości zgodnie z regułą 18.2.

d. Uwolnienie dla piłki w obszarze kary

Jeżeli piłka gracza leży w obszarze kary oraz kiedy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka znajduje w obszarze kary, gdy nie została znaleziona, gracz ma następujące opcje uwolnienia, każda z jednym uderzeniem karnym:

(1) Uwolnienie z karą uderzenia i odległości. Gracz może grać piłkę oryginalną lub inną piłkę z poprzedniego miejsca uderzenia (reguła 14.6).

(2) W tył na linii uwolnienia. Gracz może dropować piłkę oryginalną lub inną (reguła 14.3) w obszarze uwolnienia, wykorzystując linię uwolnienia łączącą dołek i przybliżony punkt ostatniego przecięcia granicy obszaru kary przez piłkę oryginalną: 

 • Punkt odniesienia: Punkt na polu wybrany przez gracza, który znajduje się na linii odniesienia i jest dalej od dołka niż przybliżony punkt (bez żadnych ograniczeń co do odległości cofania się na linii):
  • Po wybraniu tego punktu odniesienia, gracz powinien go zaznaczyć używając jakiegoś przedmiotu (na przykład kołeczka tee).
  • Jeżeli gracz dropuje piłkę bez wybrania punktu, to uważa się, że punktem odniesienia będzie punkt na linii, który jest w tej samej odległości od dołka co punkt pierwszego dotknięcia ziemi przez dropowaną piłkę. 

(3) Uwolnienie boczne (tylko dla czerwonego obszaru kary). Gdy piłka ostatni raz przekroczyła granicę czerwonego obszaru kary, gracz może dropować piłkę oryginalną lub inną w bocznym obszarze uwolnienia (reguła 14.3):

 • Punkt odniesienia: Przybliżony punkt, w którym piłka oryginalna ostatni raz przekroczyła granicę czerwonego obszaru kary.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Dwie długości kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia lokalizacji obszaru uwolnienia:

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; przykład reguły lokalnej B-2 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalając na boczne uwolnienie po przeciwnej stronie czerwonego obszaru kary w równej odległości od dołka).

e. Uwolnienie musi być wzięte od zakłócenia przez strefę zabronionej gry w obszarze kary

W każdej z poniższych sytuacji, graczowi nie wolno grać piłki tak jak leży:

(1) Gdy piłka znajduje się w strefie zabronionej gry w obszarze kary. Gracz musi wziąć uwolnienie z karą zgodnie z regułą 17.1d lub 17.2.

(2) Gdy strefa zabronionej gry na polu zakłóca ustawienie lub swing dla piłki w obszarze kary. Jeżeli piłka gracza znajduje się w obszarze kary i jest poza strefą zabronionej gry, ale strefa zabronionej gry (albo w nienormalnych warunkach na polu albo w obszarze kary) zakłóca obszar zamierzonego ustawienia lub obszar zamierzonego swingu, gracz musi albo:

Jednakże, nie ma uwolnienia bez kary od zakłócenia przez strefę zabronionej gry zgodnie z (2): 

 • Gdy granie piłki tak jak leży byłoby wyraźnie nieracjonalne z powodu innego czynnika niż strefa zabronionej gry (na przykład, gdy gracz nie może wykonać uderzenia z powodu położenia piłki w krzaku), lub
 • Gdy zakłócenie występuje tylko z powodu wyboru kija, sposobu ustawienia lub swingu lub kierunku grania, które jest wyraźnie nieracjonalne w tych okolicznościach.

Postępowanie w przypadku wystąpienia zakłócenia przez strefę zabronionej gry dla piłki znajdującej się poza obszarem kary, zob. reguła 16.1f.

Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 17.1: kara główna według reguły 14.7a.