Reguły gry w golfa

17.2 Opcje po zagraniu piłki z obszaru kary

a. Gdy piłka zagrana z obszaru kary zatrzyma się w tym samym lub w innym obszarze kary 

Jeżeli piłka zagrana z obszaru kary zatrzyma się w tym samym obszarze kary lub w innym obszarze kary, gracz może grać piłkę tak jak leży (reguła 17.1b).

Ewentualnie gracz może wziąć uwolnienie z jednym uderzeniem karnym zgodnie z poniższą opcją:

(1) Normalne opcje uwolnienia. Gracz może wziąć uwolnienie z karą uderzenia i odległości zgodnie z regułą 17.1d(1), uwolnienie w tył na linii zgodnie z regułą 17.1d(2) lub, dla czerwonego obszaru kary, uwolnienie boczne zgodnie z regułą 17.1d(3). 

Zgodnie z regułą 17.1d(2) lub (3), przybliżony punkt wykorzystany do określenia obszaru uwolnienia znajduje się tam, gdzie oryginalna piłka ostatni raz przekroczyła granicę obszaru kary w którym piłka aktualnie leży.

Jeżeli gracz weźmie uwolnienie z karą uderzenia i odległości dropując piłkę w obszarze kary (reguła 14.6) a potem zdecyduje się nie grać zadropowanej piłki z miejsca, w którym się zatrzymała: 

  • Gracz może wziąć kolejne uwolnienie z obszaru kary zgodnie z regułą 17.1d(2) lub (3) (dla czerwonego obszaru kary) lub zgodnie z regułą 17.2a(2).
  • Jeżeli gracz tak zrobi, otrzymuje dodatkowo jedno uderzenie, co dałącznie karę dwóch uderzeń: jedno uderzenia za wzięcie kary uderzenia i odległości i jedno za wzięcie uwolnienia poza obszar kary

(3) Opcja dodatkowego uwolnienia: granie z miejsca ostatniego uderzenia wykonanego poza obszarem kary. Zamiast skorzystania z jednej normalnej opcji uwolnienia zgodnie z (1), gracz

(4) może wybrać granie piłki oryginalnej lub innej piłki z miejsca ostatniego uderzenia wykonanego poza obszarem kary (reguła 14.6).

b. Kiedy zagrana piłka z obszaru kary jest zagubiona, na aucie lub nie do zagrania poza obszarem kary

Po zagraniu piłki z obszaru kary, gracz może być czasami zmuszony lub sam wziąć karę uderzenia i odległości, ponieważ oryginalna piłka jest albo: 

Jeżeli gracz weźmie uwolnienie z karą uderzenia i odległości dropując piłkę w obszarze kary (reguła 14.6) a potem zdecyduje się nie grać zadropowanej piłki z miejsca, w którym się zatrzymała: 

  • Gracz może wziąć kolejne uwolnienie z obszaru kary zgodnie z regułą 17.1d(2) lub (3) (dla czerwonego obszaru kary) lub zgodnie z regułą 17.2a(2).
  • Jeżeli gracz tak zrobi, otrzymuje dodatkowo jedno uderzenie, co da łącznie karę dwóch uderzeń: jedno uderzenia za wzięcie uwolnienia z karą uderzenia i odległości i jedno za wzięcie uwolnienia poza obszar kary

Gracz może wziąć bezpośrednio uwolnienie na zewnątrz obszaru kary bez pierwszego dropowania piłki w obszarze kary, ale otrzyma łącznie karę dwóch uderzeń.

Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 17.2: kara główna według reguły 14.7a.