Reguły gry w golfa

17.3 W obszarze kary nie ma uwolnień dla piłki według niektórych reguł

Gdy piłka gracza jest w obszarze kary, to nie ma uwolnienia od:

Jedyną opcją uwolnienia dla gracza jest wzięcie uwolnienia z karą zgodnie z regułą 17.

Jednakże, gdy występuje zagrożenie przez niebezpieczne zwierzęta podczas grania piłki w obszarze kary, gracz może wziąć uwolnienie bez kary w obszarze kary lub uwolnienie z karą poza obszarem kary (reguła 16.2b(2)).