Reguły gry w golfa

18.1 Uwolnienie z karą uderzenia i odległości dozwolone w dowolnym czasie

W dowolnym momencie, gracz może wziąć uwolnienie z karą uderzenia i odległości doliczając sobie jedno uderzenie karne i grać piłkę oryginalną lub inną z miejsca poprzednio wykonanego uderzenia (reguła 14.6).

Gracz zawsze ma do dyspozycji następujące opcje uwolnienia z karą uderzenia i odległości

  • Nie ma znaczenia, gdzie znajduje się piłka gracza, i
  • Nawet kiedy reguła wymaga, aby gracz wziął uwolnienie w określony sposób lub grał piłkę z określonego miejsca.

Od momentu, gdy gracz wprowadzi inną piłkę do gry zgodnie z karą uderzenia i odległości (reguła 14.4): 

  • Oryginalna piłka przestaje być piłką w grze i nie może już być grana.
  • Obowiązuje to również wtedy, gdy piłka zostanie znaleziona na polu przed upływem trzyminutowego czasu na szukanie (reguła 6.3b). 

Jednakże, nie ma to zastosowania do piłki zagranej z miejsca wykonania poprzedniego uderzenia, gdy gracz: