Reguły gry w golfa

18.2 Piłka zgubiona lub na aucie: Musi być wzięte uwolnienie uderzenia i odległości

a. Gdy piłka jest zgubiona lub na aucie 

(1) Kiedy piłka jest zgubiona. Piłka jest zgubiona, jeżeli nie została znaleziona w ciągu trzech minut od momentu, gdy gracz lub jego caddie rozpoczęli jej szukanie.

Jeżeli piłka została znaleziona w tym czasie, ale nie wiadomo, czy jest to piłka gracza: 

  • Gracz musi spróbować bezzwłocznie zidentyfikować piłkę (reguła 7.2) na co ma rozsądną ilość czasu, nawet jeśli ma to miejsce po upływie trzyminutowego czasu poszukiwań.
  • Do rozsądnego czasu wlicza się również czas dojścia do piłki, jeśli gracz nie znajduje się w miejscu znalezienia piłki.

Jeżeli gracz nie zidentyfikuje swojej piłki w rozsądnym czasie, piłka jest zgubiona.

(2) Kiedy piłka jest na aucie. Piłka znajduje się na aucie tylko wtedy, gdy cała leży poza granicą pola.

Piłka jest w polu, gdy dowolna część piłki: 

  • Leży na ziemi lub dotyka ziemi lub innego obiektu (na przykład naturalnego lub sztucznego obiektu) wewnątrz granicy, lub
  • Leży powyżej granicy lub innej części pola.

Gracz może stać na aucie, aby zagrać piłkę z pola.

b. Co zrobić, gdy piłka jest zgubiona lub jest na aucie

Jeżeli piłka jest zgubiona lub na aucie, gracz musi wziąć uwolnienie z karą uderzenia i odległości doliczając sobie jedno uderzenie karne i grać piłkę oryginalną lub inną z miejsca poprzednio wykonanego uderzenia (reguła 14.6).

Wyjątek – Gracz może użyć innej piłki zgodnie z inną regułą, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, co stało się z piłką: Zamiast brać uwolnienie z karą uderzenia i odległości, gracz może użyć innej piłką, gdy pozwala na to reguła, zgodnie z którą piłki nie jest znaleziona i jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka: 

Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 18.2: kara główna zgodnie z regułą 14.7a