Reguły gry w golfa

18.3 Piłka prowizoryczna

a. Piłka prowizoryczna

Jeżeli piłka mogła zostać zgubiona poza obszarem kary lub może być na aucie, w celu zaoszczędzenia czasu gracz może zagrać piłkę prowizoryczną stosując karę uderzenia i odległości (reguła 14.6).

Natomiast w sytuacji gdy piłka może być zgubiona, stosuje się

  • Dla piłki oryginalnej, gdy nie została znaleziona i zidentyfikowana, ale nie jest jeszcze uznana za zgubioną, i
  • Dla piłki, która mogłaby być zgubiona w obszarze kary ale również gdziekolwiek indziej na polu

Jednakże,jeżeli gracz jesteś wiadomy tego, że jedynym możliwym miejscem, w którym oryginalna piłka mogła zostać zgubiona jest obszar kary, to piłka prowizoryczna nie jest dozwolona a piłka zagrana z miejsca wykonania poprzedniego uderzenia staje się piłką w grze zgodnie z karą uderzenia i odległości - (patrz reguła 18.1).

b. Poinformowanie o graniu piłki prowizorycznej 

Przed wykonaniem uderzenia, gracz musi wyraźnie poinformować, że zamierza zagrać piłkę prowizoryczną

  • Nie jest wystarczające powiedzenie, że gra się inną piłkę lub zagrywa ponownie.
  • Gracz musi użyć słowa „prowizoryczna” lub innego, które wyraźnie wskaże, że gra piłkę prowizoryczną zgodnie z regułą 18.3

Jeżeli gracz tak nie postąpi (nawet jeżeli ma zamiar grać piłkę prowizoryczną) i zagra piłkę z miejsca wykonania poprzedniego uderzenia, to piłka staje się piłką w grze z karą uderzenia i odległości (reguła 18.1). 

c. Granie piłki prowizorycznej aż stanie się piłką w grze lub zostanie wykluczona

(1) Granie piłki prowizorycznej więcej niż jeden raz. Gracz może kontynuować granie piłki prowizorycznej bez utraty statusu piłki prowizorycznej tak długo jak piłka jest grana z miejsca, które znajduje się dalej lub leży w tej samej odległości od dołka co miejsce, w którym powinna znajdować się piłka oryginalna.

Ta zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy piłka prowizoryczna jest grana kilka razy.

Jednakże,piłka przestaje być piłką prowizoryczną, gdy staje się piłką w grze zgodnie z (2) lub zostaje porzucona zgodnie z (3) a zatem staje się niewłaściwą piłką.

(2) Kiedy piłka prowizoryczna staje się piłką w grze. Piłka prowizoryczna staje się piłką w grze zgodnie z karą uderzenia i odległości w jednym z dwóch przypadków: 

  • Gdy oryginalna piłka jest zgubiona gdzieś na polu z wyjątkiem obszaru kary lub leży na aucie. Oryginalna piłka nie jest już w grze (nawet gdy została następnie znaleziona na polu po upływie trzyminutowego czasu szukania) i jest teraz niewłaściwą piłką, która nie może być grana (reguła 6.3c).
  • Gdy piłka prowizoryczna jest zagrana z miejsca leżącego bliżej dołka niż miejsce, w którym powinna znajdować się piłka oryginalna. Oryginalna piłka nie jest już w grze (nawet gdy została następnie znaleziona na polu po upływie trzyminutowego czasu szukania lub została znaleziona bliżej dołka niż miejsce przybliżone) i jest teraz niewłaściwą piłką, która nie może być grana (reguła 6.3c). 

Jeżeli gracz zagra piłkę prowizoryczną prawie w to samo miejsce, w którym znajduje się piłka oryginalna i nie jest możliwe rozróżnienie piłek:

Wyjątek – Gracz może zastąpić piłkę zgodnie z inną regułą, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne co stało się z piłką: Gracz ma dodatkową opcję, gdy jego piłka nie została znaleziona i jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka:

Gdy wystąpi jedna z tych sytuacji, gracz może:

(3) Kiedy piłka prowizoryczna musi być wykluczona. Gdy piłka prowizoryczna nie jest jeszcze piłką w grze, to musi być wykluczona w obu przypadkach:

  • Gdy piłka oryginalna została znaleziona na polu poza obszarem kary przed upływem trzyminutowego czasu szukania. Gracz musi grać piłkę oryginalną tak jak leży.
  • Gdy piłka oryginalna została znaleziona w obszarze kary lub jest wiadome lub w zasadzie pewne, że leży w obszarze kary. Gracz musi grać piłkę oryginalną tak jak leży lub wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 17.1d.

 W obu przypadkach: 

 Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodne z regułą 18.3: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.