Reguły gry w golfa

19.2 Opcje uwolnienia dla piłki nie do zagrania w obszrze głównym lub na putting green

Gracz może wziąć uwolnienie dla piłki nie do zagrania korzystając z jednej z trzech opcji opisanych w regule 19.2a, b lub c, w każdym przypadku doliczając sobie jedno uderzenie karne

 • Gracz może wziąć uwolnienie z karą uderzenia i odległości zgodnie z regułą 19.2a nawet jeżeli piłka nie została znaleziona i zidentyfikowana.
 • Jednakże, aby wziąć uwolnienia w tył na linii zgodnie z regułą 19.2b lub boczne uwolnienie zgodnie z regułą 19.2c, gracz musi znać położenie piłki oryginalnej.

a. Uwolnienie z karą uderzenia i odległości 

Gracz może grać piłkę oryginalną lub inną z miejsca wykonania poprzedniego uderzenia (reguła 14.6).

b. Uwolnienie w tył na linii 

Gracz może dropować piłkę oryginalną lub inną (reguła 14.3) w obszarze uwolnienia, które znajduje się na linii odniesienia idąc prosto do tyłu od dołka przez miejsce piłki oryginalnej: 

 • Punkt odniesienia: Punkt na polu wybrany przez gracza, znajdujący się na linii odniesienia i leżący dalej od dołka niż miejsce piłki oryginalnej (bez żadnego ograniczenia jak daleko do tyłu na tej linii):
  • Po wybraniu tego punktu, gracz powinien go zaznaczyć używając do tego celu dowolnego przedmiotu (na przykład kołeczka tee).
  • Jeżeli gracz dropuje piłkę bez wybrania tego punktu, to uważa się, że punktem odniesienia będzie punkt na linii, który jest w tej samej odległości od dołka co punkt pierwszego dotknięcia ziemi przez dropowaną piłkę 
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Jedna długość kija, ale z następującymi ograniczeniami

c. Uwolnienie boczne 

Gracz może dropować piłkę oryginalną lub inną w bocznym obszarze uwolnienia (reguła 14.3): 

 • Punkt odniesienia: Położenie piłki oryginalnej.
 • Rozmiar obszaru uwolnienia mierzony od punktu odniesienia: Dwie długości kija, ale z następującymi ograniczeniami:
 • Ograniczenia lokalizacji obszaru uwolnienia:
  • Nie może być bliżej dołka niż punkt odniesienia, i
  • Może być w dowolnym obszarze pola, ale
  • Jeżeli więcej niż jeden obszarów pola znajduje się w odległości dwóch długości kija od punktu odniesienia, piłka musi zatrzymać się w tym samym obszarze uwolnienia tego samego obszaru pola, którego pierwszy raz dotknęła po dropowaniu w obszarze uwolnienia.

 Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 19.2: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.