Reguły gry w golfa

19.3 Opcje uwolnienia dla piłki nie do zagrania w bunkrze

a. Normalne opcje uwolnienia (kara jednego uderzenia)

Gdy piłka gracza jest w bunkrze

  • Gracz może wziąć uwolnienie dla piłki nie do zagrania z jednym uderzeniem karnym zgodnie z dowolną opcją w regule 19.2, przy czym:
  • Piłka musi być dropowana i zatrzymać się w obszarze uwolnienia w bunkrze, jeżeli gracz wziął uwolnienie w tył na linii (reguła 19.2b) lub uwolnienie boczne (reguła 19.2c).

 b. Dodatkowa opcja uwolnienia (kara dwóch uderzeń)

Dodatkowa opcja uwolnienia występuje w przypadku piłki gracza znajdującej się w bunkrze z całkowitą karą dwóch uderzeń, gdy gracz może wziąć uwolnienie w tył na linii poza bunkrem zgodnie z regułą 19.2b.

Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 19.3: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.