Reguły gry w golfa

Reguła 2 - Pole golfowe

Cel: Reguła 2 przedstawia podstawowe informacje dotyczące pola, które każdy gracz powinien znać:

  • Zdefiniowano pięć obszarów pola, i
  • Kilka typów obiektów i warunków, które mogą zakłócać grę.

Należy rozpoznać obszar pola, na którym piłka leży oraz warunki i stan obiektów zakłócających, gdyż często mają wpływ na decyzję gracza związaną ze sposobem grania piłki tak jak leży lub po wzięciu uwolnienia.

Zobacz: