Reguły gry w golfa

2.3 Obiekty lub warunki, które mogą zakłócać grę

Niektóre reguły mogą pozwalać na uwolnienie bez kary od zakłóceń spowodowanych przez niektóre zdefiniowane obiekty lub warunki, takie jak:

Jednakże nie ma uwolnienia bez kary od zakłóceń w grze spowodowanych przez obiekty wyznaczające granice lub przez integralną część pola.