Reguły gry w golfa

2.4 Strefy zabronionej gry

Strefa zabronionej gry jest określoną częścią nienormalnych warunków na polu (reguła 16.1f) lub obszaru kary (reguła 17.1e) skąd gra jest zabroniona. 

Gracz musi wziąć uwolnienie, gdy:

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5H(1) (Kodeks zachowania może nakazać graczom ustawianie się poza strefą zabronionej gry).