Reguły gry w golfa

20.2 Orzeczenia w sprawach związanych z regułami

a. Orzeczenia sędziego 

Sędzia jest osobą wyznaczoną przez Komitet do decydowania w sprawie faktów i stosowania reguł.

Gracz musi stosować się do orzeczeń sędziego w sprawie faktów lub sposobu stosowania reguł. 

 • Gracz nie może odwoływać się od orzeczenia sędziego do Komitetu.
 • Sędzia, przed wydaniem orzeczenia, może zwrócić się o pomoc do Komitetu lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, ale nie jest to wymagane. 

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 6C (wyjaśnienie zakresu uprawnień sędziego). 

b. Orzeczenia Komitetu 

Gdy nie ma sędziego, aby wydał orzeczenie lub kiedy sędzia przekazuje orzeczenie do Komitetu

 • Orzeczenie będzie wydane przez Komitet, i
 • Orzeczenie Komitetu będzie ostateczne. 

Jeżeli Komitet nie może podjąć decyzji, to może zwrócić się o wydanie decyzji do Komitetu Reguł gry w golfa R&A, którego decyzja będzie ostateczna. 

c. Stosowanie standardu „gołym okiem” podczas korzystania z dowodów wideo. 

Kiedy Komitet wydaje orzeczenie w oparciu o ustalone fakty, wykorzystanie dowodów jest ograniczone do standardu „gołym okiem”: 

 • Jeżeli fakty przedstawione na materiale filmowym nie mogły być zauważone "gołym okiem", to zostaną one odrzucone, nawet jeśli będzie to oznaczać naruszenie reguły.
 • Jednakże, nawet gdy dowody wideo zostaną odrzucone zgodnie ze standardem „gołym okiem”, naruszenie reguły będzie można nadal ustalić, jeżeli gracz był świadomy faktów powodujących naruszenie (np. gdy gracz czuł, że kij dotyka piasku w bunkrze nawet jeżeli nie można zobaczyć tego gołym okiem). 

d. Kiedy niewłaściwe orzeczenie będzie poprawione 

Jeżeli orzeczenie sędziego lub Komitetu okaże się później niewłaściwe: 

 • Orzeczenie będzie poprawione, gdy dopuszczą to reguły.
 • Jeżeli jest za późno na zmiany, niewłaściwe orzeczenie pozostaje w mocy. 

Jeżeli gracz podejmie działanie łamiące regułę w wyniku uzasadnionego niezrozumienia instrukcji sędziego lub Komitetu podczas rundy lub w czasie zatrzymania gry zgodnie z regułą 5.7a (takie jak podnoszenie piłki w grze, kiedy nie pozwalają na to reguły), kara nie występuje a instrukcja potraktowana jest jako niewłaściwe orzeczenie.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 6C (co Komitet powinien zrobić, gdy wydano niewłaściwe orzeczenie). 

e. Dyskwalifikowanie graczy, gdy wynik meczu lub zawodów jest ostateczny 

(1) Match Play. Nie ma ograniczenia czasowego na zdyskwalifikowanie gracza zgodnie z regułą 1.2 (poważne wykroczenie) lub regułą 1.3b(1) (celowe zignorowanie naruszenia reguły lub kary, bądź uzgodnienie z innym graczem zignorowania reguły lub naruszenia, którego byli świadomi). 

Można to zrobić nawet wtedy, gdy wynik meczu jest ostateczny (reguła 3.2a(5)).

W przypadku, gdy Komitet wyda orzeczenie po otrzymaniu złożonego wniosku po ostatecznym rozstrzygnięciu meczu, zob. reguła 20.1b(3).

(2) Stroke Play. Zwykle kara nie może być nałożona lub poprawiona po zamknięciu zawodów stroke play

 • Gdy ostateczny wynik zawodów został rozstrzygnięty zgodnie z ustaleniami Komitetu lub,
 • W kwalifikacjach stroke play poprzedzających match play, gdy gracz wykonał uderzenie z obszaru tee rozpoczynając pierwszy mecz. 

Jednakże gracz musi zostać zdyskwalifikowany nawet po zamknięciu zawodów, jeżeli: 

 • Na oddanej karcie wyników zapisany wynik na dowolnym dołku jest niższy niż rzeczywiście uzyskany z powodu innego niż przeoczenie zapisania kary jednego lub więcej uderzeń, których wystąpienia gracz nie był świadomy przed zamknięciem zawodów (reguła 3.3b(3)),
 • Gracz wiedział przed zamknięciem zawodów, że na oddanej karcie wyników wpisany jest wyższy handicap niż aktualnie posiadany, co miało wpływ na liczbę uderzeń handicapowych zastosowanych do wyliczenia wyniku gracza (reguła 3.3b(4)),
 • Gracz wiedział przed zamknięciem zawodów, iż naruszył regułę skutkującą dyskwalifikacją, lub
 • Gracz celowo uzgodnił z innym graczem zignorowanie dowolnej reguły lub kary, której był świadomy (reguła 1.3b(1)). 

Komitet może też zdyskwalifikować gracza zgodnie z regułą 1.2 (poważne wykroczenie) po zamknięciu zawodów.