Reguły gry w golfa

20.3 Sytuacje nie omawiane przez reguły

Sytuacje nie omawiane przez reguły będą rozstrzygane przez Komitet

  • Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, i
  • W sposób rozsądny, sprawiedliwy i zgodny z traktowaniem podobnych sytuacji w regułach.