Reguły gry w golfa

21.2 Maximum Score

a. Przegląd Maximum Score

Maximum Score jest formatem gry stroke play, w którym wynik gracza lub wynik strony na dołku nie może przekroczyć maksymalnej wartości ustalonej przez Komitet, na przykład dwa razy par, par plus 5 lub double bogey netto.

W zawodach obowiązują wszystkie reguły dla stroke play zapisane w regułach 1-20, zmodyfikowane przez reguły szczególne. Reguła 21.2 obowiązuje w przypadku:

  • Zawodów z zerowym handicapem (scratch), ale może być stosowana również w zawodach handicapowych, i
  • Gry indywidualnej, ale może być stosowana również w grze z partnerami, zgodnie z regułą 22 (Foursome) i 23 (Four-Ball), oraz w zawodach drużynowych zgodnie z regułą 24

b. Punktacja w Maximum Score 

(1) Wynik gracza na dołku. Wynik gracza na dołku zależy od liczby uderzeń (wliczając uderzenia wykonane i karne), przy czym gracz może uzyskać tylko maksymalny wynik nawet gdy jego rzeczywisty wynik przekracza maksymalną wartość.

Gracz, który z jakiegoś powodu nie zakończył dołka zgodnie z regułami, otrzymuje maksymalny wynik na dołku.

Aby poprawić tempo gry, gracze są zachęcani do przerwania gry na dołku, gdy ich wynik osiągnie maksimum.

Dołek jest zakończony, gdy gracz wbije piłkę do dołka, postanowi go nie kończyć lub gdy wynik będzie maksymalny.

(2) Wynik wpisany dla każdego dołka. Aby spełnić wymagania reguły 3.3b dotyczące wpisywania wyników na karcie wyników

  • Jeżeli dołek został zakończony przez wbicie piłki do dołka:
    • Gdy wynik jest niższy niż maksimum. Na karcie wyników musi widnieć rzeczywista liczba uderzeń.
    • Gdy wynik jest taki sam lub wyższy od maksymalnego. Na karcie wyników musi być wpisany wynik identyczny z maksymalnym lub wyższy niż maksymalny lub brak wpisanego wyniku.
  • Jeżeli dołek został zakończony bez wbicia piłki do dołka. Jeżeli gracz nie wbije piłki do dołka zgodnie z regułami, na karcie wyników nie może być wpisany żaden wynik lub wpisany wynik jest identyczny z maksymalnym lub wyższy niż maksymalny.

Komitet jest odpowiedzialny za przeliczenie wyniku gracza do maksimum na tych dołkach, na których w karcie wyników brak wpisanego wyniku lub wynik jest powyżej maksymalnego i w zawodach handicapowych za zastosowanie uderzeń handicapowych do wprowadzonego wyniku na każdym dołku. 

c. Kary w Maximum Score 

Wszystkie kary, które występują w stroke play mają zastosowanie w formacie Maximum Score, przy czym gracz, który naruszył jedną z tych czterech reguł nie jest zdyskwalifikowany, ale otrzymuje wynik maksymalny na dołku, na którym zdarzenie miało miejsce: 

Jeżeli gracz naruszył inną regułę z karą dyskwalifikacji, gracz zostaje zdyskwalifikowany

Po zastosowaniu uderzeń karnych, wynik gracza na dołku nie może być wyższy niż maksymalny wynik ustalony przez Komitet

d. Wyjątek od reguły 11.2 w Maximum Score 

Reguła 11.2 nie ma zastosowania w następujące sytuacji: 

Jeżeli poruszająca się piłka gracza musi wpaść do dołka, aby wynik był niższy niż wynik maksymalny na dołku i ktoś celowo odbije lub zatrzyma piłkę w momencie, gdy nie ma żadnych szans, aby piłka wpadła do dołka, wtedy ta osoba nie otrzymuje żadnej kary a wynik gracza jest wynikiem maksymalnym na tym dołku. 

e. Kiedy kończy się runda w Maximum Score 

Runda zostaje zakończona, gdy gracz:

  • Wbije piłkę do dołka na ostatnim dołku (wraz z naprawieniem błędu, na przykład zgodnie z regułą 6.1 lub 14.7b), lub
  • Wybierze niekończenie dołka na ostatnim dołku lub już osiągnie maksymalny wynik na dołku.