Reguły gry w golfa

21.4 Three-Ball Match Play

a. Przegląd Three-Ball Match Play

Three-Ball Match Play jest formatem match play w którym:

  • Każdy z trzech graczy gra indywidualny mecz przeciwko dwóm innym graczom w tym samym czasie, i
  • Każdy gracz gra jedną piłką, którą liczy w obu meczach,

Normalne reguły match play zawarte w regułach 1-20 dotyczą trzech indywidualnych meczy, z wyjątkiem zastosowania reguł szczególnych do dwóch sytuacji, w których zastosowanie normalnych reguł w jednym meczu mogło być sprzeczne ze stosowaniem ich w drugim meczu. 

b. Gra poza kolejnością 

Jeżeli gracz zagra poza kolejnością w meczu, przeciwnik, który powinien grać pierwszy może unieważnić to uderzenie zgodnie z regułą 6.4a(2):

Jeżeli gracz zagra poza kolejnością w obu meczach, każdy przeciwnik może zdecydować czy unieważnić to uderzenie w swoim meczu z graczem.

Jeżeli uderzenie gracza jest unieważnione w jednym meczu: 

  • Gracz musi kontynuować grę piłką oryginalną w drugim meczu.
  • Oznacza to, że gracz musi zakończyć dołek grając oddzielnymi piłkami w obu meczach. 

c. Piłka lub znacznik podniesione lub przemieszczone przez jednego z przeciwników. 

Jeżeli przeciwnik otrzyma karę jednego uderzenia za podniesienie piłki gracza lub znacznika lub spowoduje przemieszczenie się piłki lub znacznika według reguły 9.5b lub 9.7b, to kara jest naliczana w meczu, w którym gra z tym graczem.

Przeciwnik nie otrzymuje kary w meczu z innym graczem.