Reguły gry w golfa

21.5 Inne formy gry w golfa

Chociaż tylko niektóre formaty gry są specjalnie omawiane przez reguły 3, 21, 22 i 23, to można również grać w innych formatach, takich jak scramble i greensome. 

Reguły mogą być dostosowane, aby pokierować grą w tych i innych formatach gry. 

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 9 (rekomendowany sposób dostosowania reguł do innych popularnych formatów gry).